Tập trung triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển đô thị

17/08/2022 - 10:58

BDK - Đến nay, có 22 dự án (DA) đã được HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết (NQ) về phương án đề xuất DA, trong đó, có 3 DA án đã chọn nhà đầu tư; 1 DA đang tổ chức đấu thầu; 1 DA đã phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư, đang thực hiện thông báo mời thầu chọn nhà đầu tư; 15 DA đã hoàn thành bước phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, đang hoàn chỉnh lại quy trình chọn lựa nhà đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2020; 1 DA đang thực hiện lại quy trình đầu tư xây dựng, đã thông qua quy trình điều chỉnh NQ HĐND tỉnh trong tháng 7-2022; 2 DA đang trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư; 6 DA đang tiếp tục hoàn chỉnh nội dung trình phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư; 1 DA chưa phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc; 1 DA đã thực hiện quy trình bãi bỏ NQ.

Các đại biểu HĐND tỉnh khảo sát các dự án đô thị tại phường Phú Tân, TP. Bến Tre.

Các đại biểu HĐND tỉnh khảo sát các dự án đô thị tại phường Phú Tân, TP. Bến Tre.

Việc triển khai thực hiện các DA đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên cơ sở các căn cứ theo từng thời điểm mà các luật sẽ được áp dụng triển khai phù hợp cho từng giai đoạn cụ thể của DA. Qua quá trình thực hiện cho thấy tiến độ chậm tập trung tại các bước: lập, thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; tổ chức lập trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 DA đầu tư; thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

 Đối với bước lập, thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, qua rà soát 22 DA, có 9 DA thuộc thẩm quyền lập đề xuất DA của Sở Xây dựng, trong đó đã hoàn thành trình 6 DA; 3 DA còn lại do phải chờ thống nhất bổ sung một số cơ sở pháp lý có liên quan nên đến nay chưa hoàn thành nội dung đề xuất; 13 DA còn lại thuộc thẩm quyền lập đề xuất DA của UBND các huyện, thành phố.

Đến nay, ngoài 6 DA do phải thực hiện lại quy trình điều chỉnh NQ đảm bảo quy mô trên 20ha, có 2 DA địa phương đã trình hồ sơ đề xuất DA, 5 DA còn lại chưa hoàn thành. Nguyên nhân do nội dung công việc khá lớn, nhiều công đoạn, nhiều bước, cần có sự chủ động của địa phương trong việc lập phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc; xác định tổng chi phí thực hiện DA; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của phần diện tích đất cần giải phóng mặt bằng; giá sàn nộp ngân sách nhà nước, khâu chuẩn bị hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt…

Đối với tổ chức lập trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 DA đầu tư: Do phải tiến hành thực hiện đo đạc bản đồ tỷ lệ 1/500,  đồng thời rà soát, chuẩn hóa lại một số nội dung kỹ thuật của phương án đảm bảo phù hợp với hiện trạng thực tế của khu đất. Vì vậy, nội dung phương án có thay đổi so với phương án đã được HĐND tỉnh thông qua NQ trước đây nên cần tổ chức lấy ý kiến thống nhất của các đơn vị có liên quan trước khi hoàn chỉnh nội dung đồ án quy hoạch nên ảnh hưởng đến tiến độ và thời gian phê duyệt.

Đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phải thực hiện nhiều bước, gồm ban hành thông báo thu hồi đất; đo đạc xác định diện tích phục vụ thu hồi đất; kê khai, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất đai, tài sản gắn liền với đất; xác định giá đất cụ thể; thẩm định phương án bồi thường (PABT); lập và niêm yết công khai PABT; phê duyệt PABT, hỗ trợ, tái định cư và ban hành quyết định thu hồi đất; công bố quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt PABT; thu hồi đất, bố trí tái định cư, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện DA. Vì vậy, thời gian kéo dài chưa thể bàn giao mặt bằng để khởi công thực hiện.

Nhằm kịp thời tháo gỡ các vướng mắc có liên quan, UBND tỉnh tổ chức các cuộc họp định kỳ về tiến độ triển khai thực hiện các DA. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã có các thông báo kết luận chỉ đạo cụ thể nhiệm vụ, công tác phối hợp của các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Ngoài ra, UBND tỉnh đã hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện DA đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở thương mại thông qua hình thức đấu thầu chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

“Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan được giao đề xuất DA xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các NQ của HĐND tỉnh về các DA đầu tư xây dựng mới khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh sau khi được thông qua. Tiếp tục chỉ đạo địa phương và các sở, ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy trình chọn lựa nhà đầu tư cũng như quy trình liên quan đến đầu tư xây dựng theo đúng quy định. Nghiên cứu phương án điều chỉnh hệ số đơn giá bồi thường nhà ở, công trình, vật kiến trúc phù hợp, sát với đơn giá thị trường. Rà soát, đề xuất kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ các DA có tiến độ triển khai chậm và không có tính khả thi. Có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi đối với những DA chậm tiến độ, khắc phục tình trạng DA treo”.

 (Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn)

Bài, ảnh: Hoàng Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN