Tháng 2-2021, thanh tra chuyên ngành xử phạt hơn 340 triệu đồng

22/02/2021 - 06:52

BDK - Trong tháng 2-2021, Thanh tra tỉnh thực hiện 11 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch; đã kết thúc 3 cuộc, có kết luận 1 cuộc. Qua thanh tra không phát hiện sai phạm về kinh tế.

Nội dung thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, tài sản công; việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, về sử dụng đất đai liên quan đến việc san lấp mặt bằng để xây cất nhà, công trình trên đất nông nghiệp; việc thực hiện công tác chi trả, giải quyết chế độ chính sách người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội.

Thanh tra các sở, ngành đã tiến hành kiểm tra chuyên ngành thường xuyên 178 lượt đối với tổ chức và cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện 62 cá nhân, 20 tổ chức vi phạm quy định trên các lĩnh vực về y tế, văn hóa, quảng cáo, giao thông, vận tải, viễn thông.

Cơ quan chức năng đã ban hành 71 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 52 cá nhân, 19 tổ chức vi phạm với số tiền 347,4 triệu đồng.

Đ. Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN