Thành viên UBND tỉnh họp lệ kỳ tháng 10-2022

04/10/2022 - 18:37

BDK.VN - Sáng 4-10-2022, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chủ trì cuộc họp lệ kỳ tháng 10-2022 để thông qua các nội dung theo chương trình đề ra.

Chủ trì cuộc họp.

Chủ trì cuộc họp.  

Tại cuộc họp, các thành viên UBND tỉnh thảo luận, thống nhất thông qua: Tờ trình về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre (lần 2) và Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Bến Tre trực thuộc Sở Giao thông vận tải; Tờ trình về việc thông qua Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình.

Thành viên UBND tỉnh cũng đã dành nhiều thời gian góp ý, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung và thống nhất thông qua đối với: Tờ trình về việc xây dựng Nghị quyết ban hành Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp dẫn đầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Tờ trình về việc phê duyệt Đề án “Số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bến Tre giai đoạn 1 (2022 - 2025)”.

Đối với Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quyết định về việc tổ chức giao thông một số tuyến đường trên địa bàn TP. Bến Tre, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam thống nhất thông qua, đồng thời đề nghị cần tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ và thực hiện đúng các quy định về việc tổ chức giao thông tại các tuyến đường.

Đối với Tờ trình về việc thông qua dự thảo “Đề án xây dựng điểm dân cư tập trung phục vụ bố trí lại dân cư vùng thiên tai, ven sông, ven biển, kênh rạch, lâm trường gắn với tổ chức sản xuất và xây dựng nông thôn mới”, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thông qua và đề nghị đơn vị tư vấn cần quan tâm cập nhật thêm những định hướng phát triển của tỉnh, đặc biệt là về vùng sạt lở tại 3 huyện biển (Thạnh Phú, Ba Tri, Bình Đại), dự án lấn biển, việc thực hiện bố trí các khu tái định cư,…

Tin, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN