Thảo luận, thông qua nhiều đề án, tờ trình và Nghị quyết quan trọng

08/12/2011 - 18:07
Ông Võ Thành Hạo (bên trái) - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Kỳ họp lần thứ 3 - Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII diễn ra trong hai ngày 8 và 9-12-2011. Dự kiến xem xét và thông qua các báo cáo, đề án, tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo của các cơ quan tư pháp, Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân.

Đến dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị tỉnh Bến Tre, đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, đại diện cử tri của 9 huyện, thành phố và 50/54 đại biểu HĐND khóa VIII tỉnh Bến Tre.

 

Đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Thanh Long

 

Theo chương trình, kỳ họp xem xét 8 nội dung thường lệ và 11 nội dung chuyên đề, dự kiến thông qua 19 Nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung quan trọng được cử tri quan tâm như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, Nghị quyết phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới, Nghị quyết về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Nghị quyết về chính sách trợ cấp kinh phí đào tạo và thu hút người có trình độ, năng lực tốt về công tác trên địa bàn tỉnh… Để đảm bảo các nội dung được bàn thảo kỹ, kỳ họp thống nhất chia 4 nhóm gồm: tổng hợp kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản (nhóm 1); các đề án, quy hoạch, kế hoạch (nhóm 2); các tờ trình về phí, lệ phí, chính sách (nhóm 3); các báo cáo, tờ trình liên quan đến hoạt động của HĐND tỉnh (nhóm 4). Ngoài ra, kỳ họp còn được nghe Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc tham gia xây dựng chính quyền năm 2011, những kiến nghị, đề xuất với HĐND tỉnh, UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh và ý kiến kiến nghị của cử tri; thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND.

Trong ngày làm việc đầu tiên, đại biểu HĐND tỉnh nghe báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND về thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012; kết quả thu, chi ngân sách năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012; quyết toán ngân sách năm 2010; kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 và kế hoạch năm 2012; các báo cáo hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Cục Thi hành án dân sự (các nội dung thuộc nhóm 1); về Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2012; về điều chỉnh phân kỳ thời gian thăm dò, khai thác cát sông Hàm Luông khu vực ký hiệu HL7 của Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản cát lòng sông Bến Tre đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Quy hoạch xây dựng tượng, tượng đài, bia, di tích lịch sử, đền thờ danh nhân; Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015; kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2012; Đề án mở rộng thành phố Bến Tre, thành lập mới xã Thạnh Lợi (các nội dung thuộc nhóm 2); Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Quy định chế độ thu, nộp phí chợ; Quy định phí áp dụng tại cảng cá trên địa bàn tỉnh; Quy định về chính sách trợ cấp kinh phí đào tạo và thu hút người có trình độ, năng lực tốt về công tác tại tỉnh Bến Tre, Quy định về miễn thu phí thi vào lớp 10 các năm học từ 2011 đến 2015 (các nội dung thuộc nhóm 3).

Năm 2011, tình hình kinh tế tuy gặp nhiều khó khăn (do lạm phát, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng tăng cao; thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp...) nhưng với sự nỗ lực của cả Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh, kinh tế tỉnh nhà vẫn tiếp tục phát triển. Nông nghiệp từng bước chuyển đổi theo hướng hiệu quả và chất lượng cao; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng khá; thu ngân sách vượt kế hoạch; các công trình, dự án đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo tiến độ; xuất khẩu tăng trưởng mạnh do thị trường được mở rộng. Sự nghiệp y tế, văn hóa, giáo dục, thể dục - thể thao có nhiều chuyển biến. Tình hình an ninh - trật tự, an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Tuy nhiên, trên từng lĩnh vực, còn có những hạn chế, khó khăn như: tốc độ phát triển kinh tế không đạt chỉ tiêu đề ra, các mặt hàng chủ lực của tỉnh giá cả không ổn định, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp giảm, công tác tiếp nhận đầu tư còn hạn chế, tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được khắc phục một cách triệt để…

 

Đại biểu HĐND TP. Bến Tre phát biểu ý kiến thảo luận tại kỳ họp. Ảnh: T.L

 

Năm 2012, tỉnh ta vẫn tiếp tục phát triển trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Mục tiêu trọng tâm của tỉnh là tiếp tục cùng cả nước ưu tiên kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tập trung vốn đầu tư và kêu gọi thu hút đầu tư vào các công trình, dự án trọng điểm, tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội và đào tạo nguồn nhân lực; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; nâng cao năng lực, hiệu quả bộ máy hành chính, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn xã hội.

Tại kỳ họp, sau khi nghe báo cáo của UBND tỉnh, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh đã nghe báo cáo giải trình của UBND tỉnh về các vấn đề mà các Ban của HĐND tỉnh đề nghị làm rõ; ý kiến thảo luận tổ đại biểu và các kiến nghị, phản ánh của cử tri. Do thời gian có hạn của kỳ họp, UBND tỉnh tập trung giải trình một số vấn đề trọng tâm tại hội trường về định hướng và các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2012, về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, về thực hiện các chính sách,… Các vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bức xúc của nhiều cử tri chưa được UBND tỉnh giải trình được đại biểu thảo luận tại hội trường.

Hôm nay, 9-12-2011, kỳ họp lần thứ 3 - HĐND tỉnh khóa VIII tiếp tục làm việc với các nội dung chính, chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua các Nghị quyết...

Kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2011 trên một số lĩnh vực chủ yếu

Tốc độ tăng trưởng kinh tế: 8,74% (NQ tăng 11,5%).

Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tăng: 7,5% (NQ tăng 4,8%).

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng: 18,3% (NQ tăng 22,5%).

Giá trị các ngành dịch vụ tăng: 8,7% (NQ tăng 15,3%).

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 363,931 triệu USD (NQ là 260 triệu USD).

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9.923 tỷ đồng (NQ là 10.500 tỷ đồng).

Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 44%, giải quyết việc làm cho 26.218 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 349 người (NQ tương ứng là 42% - 23.000 lao động - 700 người).

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13% (NQ là 15%).

Nhóm PV Nội chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN