Thêm một đề tài được nghiệm thu về nâng cao năng suất, phẩm chất cây ăn trái

07/01/2011 - 08:26

Hội đồng Khoa học và Công nghệ vừa nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu giải pháp tăng cường áp dụng khoa học và công nghệ nâng cao năng suất, phẩm chất cây ăn trái trên địa bàn tỉnh Bến Tre (nghiên cứu trường hợp cây bưởi da xanh)”. Đề tài do bà Nguyễn Thị Lệ Thủy - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre làm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện với mục tiêu đánh giá thực trạng ứng dụng khoa học và công nghệ vào hoạt động sản xuất cây ăn trái của tỉnh; phân tích khả năng tiếp cận và mức độ sẵn sàng ứng dụng thành tựu KH&CN trong lĩnh vực và đối tượng nghiên cứu; nhận dạng những yếu tố chủ yếu làm cản trở mức độ ứng dụng khoa học và công nghệ và tác động của cơ chế chính sách về khoa học và công nghệ; đề xuất các giải pháp tăng cường ứng dụng KH&CN vào sản xuất cây ăn trái.
Đề tài được đánh giá: có tính mới, đáp ứng được mục tiêu đề ra, có tính thực tiễn cao. Đặc biệt, đề tài có tính địa phương, phù hợp với Bến Tre. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí xếp loại khá cho đề tài.


 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN