“Đồng khởi mới” tạo bứt phá trong năm bản lề 2023, bài 1:

Thi đua ở từng địa phương, đơn vị

06/02/2023 - 07:07

BDK - Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua (TĐ) “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả bước đầu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Tinh thần TĐ được triển khai từ cấp tỉnh đến từng cơ sở, các ngành, các đơn vị, từng lúc rút kinh nghiệm, thực hiện ngày càng cụ thể, sát nhiệm vụ.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện công tác bảo hiểm xã hội. Ảnh: Phan Hân

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện công tác bảo hiểm xã hội. Ảnh: Phan Hân

Địa phương, đơn vị điển hình

Tại huyện Chợ Lách, qua 2 năm triển khai thực hiện phong trào TĐ “Đồng khởi mới”, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy nắm chắc, hiểu sâu, đồng thuận cao, thực hiện có hiệu quả theo phương thức “xây dựng điển hình, học tập điển hình, bắ́t kịp điển hình, vượt qua điển hình”, phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận độ̣ng tổ chức phong trào TĐ từng lúc, từng nơi sát điều kiện thực tế, tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

“Hai chân” trong công tác xây dựng Đảng và “Ba mũi” trong phát triển kinh tế - xã hội được triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Toàn huyện có 4 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, gồm: Hưng Khánh Trung B, Phú Sơn, Sơn Định, Vĩnh Thành và có 2 ấp đạt chuẩn ấp NTM kiểu mẫu (ấp Trung Hiệp và ấp Thanh Xuân, xã Hưng Khánh Trung B). Các xã còn lại tự đánh giá cơ bản đạt từ 60 - 80% trở lên.

Huyện đã xây dựng được một số điển hình trên các lĩnh vực, với 3 điển hình trong công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị; 3 điển hình trong phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, huyện còn có 18 điển hình tập thể và 16 điển hình cá nhân được bình chọn là điển hình cấp xã, thị trấn trong thực hiện TĐ “Đồng khởi mới” của 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Phong trào TĐ “Đồng khởi mới” tại các ngành, các đơn vị cũng được triển khai hiệu quả, sát với đặc điểm nhiệm vụ cụ thể từng đơn vị. Điển hình như tại đơn vị Trường Chính trị tỉnh, trường đã phát huy truyền thống và vai trò quan trọng trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Trường luôn bám sát mục tiêu, đối tượng, từng bước mở rộng loại hình và đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế được chú trọng và đạt nhiều kết quả.

Hàng năm, trường tiếp tục phát động trong mỗi cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động của trường nâng cao hơn ý thức trách nhiệm của mình, chủ động, tích cực trong việc hưởng ứng phong trào TĐ “Đồng khởi mới”. Toàn tập thể nâng cao ý thức việc bảo vệ, giữ gìn, bồi đắp cho những giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp của trường, cũng như giữ gìn, xây dựng hình ảnh người thầy giáo, cô giáo, cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong sáng về đạo đức, lối sống, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để không phụ lòng của các thế hệ thầy cô đi trước đã xây dựng nên.

Đơn vị đặc thù tiêu biểu

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào TĐ “Đồng khởi mới” theo phương châm “Hiểu đúng - Nhận thức sâu - Đồng thuận cao - Tích cực hưởng ứng thực hiện”, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã đạt được kết quả thật sự nổi trội, tạo đột phá, từng bước xây dựng tư tưởng tiến công trong thực hiện nhiệm vụ.

 Giai đoạn 2021 - 2022, trước bối cảnh khó khăn chung do tình hình dịch bệnh phức tạp, BHXH tỉnh đã vận dụng linh hoạt, phát huy có hiệu quả tinh thần “Đồng khởi mới” từ trong nội bộ từng đơn vị đến công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương trong công tác phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ vừa chủ động trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tham gia BHXH, BHYT, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Năm 2022, tiếp tục thực hiện chính sách của Chính phủ về hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, BHXH tỉnh đã thực hiện giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với đơn vị sử dụng lao động 19,7 tỷ đồng. Xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho 41 đơn vị, với 11.991 người lao động đang làm việc; 31 đơn vị, với 1.733 người lao động quay trở lại thị trường lao động. Quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT được đảm bảo và giải quyết kịp thời, cụ thể đã tiếp nhận và giải quyết hưởng các chế độ BHXH gần 92 ngàn hồ sơ, lượt người, Quỹ BHXH chi trả trên 2.205 tỷ đồng. Số lượt khám, chữa bệnh BHYT phát sinh trong tỉnh 1,8 triệu lượt, Quỹ BHYT thanh toán trên 864 tỷ đồng. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan BHXH tỉnh Bến Tre năm 2021 đạt 98,04%, tăng 5,29% so với năm 2020.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, BHXH tỉnh tập trung báo cáo, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét chủ trương chăm lo, thực hiện các biện pháp cần thiết để người dân thuộc hộ cận nghèo có thẻ BHYT. Kết quả toàn bộ 100% người thuộc hộ cận nghèo trên toàn tỉnh năm 2022 đã được cấp thẻ BHYT kịp thời, từ nguồn vận động xã hội hóa. Kết quả thực hiện chỉ tiêu được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao năm 2022, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 96,69% so với dân số của tỉnh, vượt 2,43% chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 14,4% so với lực lượng lao động, vượt 0,27% chỉ tiêu. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn 11,9% so với lực lượng lao động, vượt 0,4% chỉ tiêu. Các chỉ tiêu chuyên môn, nghiệp vụ do BHXH Việt Nam giao đều hoàn thành xuất sắc. 

Với nỗ lực, quyết tâm cao TĐ “Đồng khởi mới” trong 2 năm qua, BHXH tỉnh vinh dự được BHXH Việt Nam đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng bằng khen của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2020 - 2021. Năm 2022, Tỉnh ủy đánh giá xếp loại BHXH tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, UBND tỉnh tặng bằng khen.

A. Nguyệt - Ph. Hân - Th. Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN