Thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết năm 2018

08/06/2018 - 07:27

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng trao thưởng cho xã Mỹ Hòa (Ba Tri) có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thu Huyền

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng trao thưởng cho xã Mỹ Hòa (Ba Tri) có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thu Huyền

Năm 2018, toàn Đảng, dân và quân tỉnh nhà phấn đấu, nỗ lực thực hiện phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” của Chính phủ, 9 trọng tâm năm “tăng tốc” của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 14 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết năm “tăng tốc” 2018.

Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Quán triệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 theo tinh thần của năm “tăng tốc”, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 9 trọng tâm của tỉnh trong năm 2018.

Triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Mỗi xã một sản phẩm”. Phấn đấu năm 2018 thành lập mới 13 hợp tác xã, 50 tổ hợp tác và 5.050 hộ kinh doanh. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch gắn với phong trào “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, “Doanh nghiệp Bến Tre hội nhập và phát triển” khơi dậy tinh thần làm chủ, sáng tạo, khởi nghiệp trong nhân dân. Phấn đấu năm 2018 thành lập mới 600 doanh nghiệp.

 Đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện tốt ba khâu đột phá, tạo động lực mới của cả hệ thống chính trị, thi đua thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Quyết tâm thực hiện cho được 4 chỉ tiêu quan trọng đó là: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7%; tổng kim ngạch xuất khẩu 960 triệu USD; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3.670 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người 32,5 triệu đồng.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững gắn với phong trào “Đồng khởi khởi nghiệp, khởi nghiệp thoát nghèo”, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Phấn đấu năm 2018 giải quyết việc làm cho khoảng 18 ngàn lao động.

 Đẩy mạnh phong trào “Thi đua Quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc” trong các lực lượng vũ trang. Thực hiện tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tập trung kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông đường bộ... Đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN