Thực hiện chế độ người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam

03/10/2013 - 17:18
Hội nghị Đảng ủy. Ảnh: T.N

Ngày 2- 10-2013, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Đại biểu Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã đến dự.

Sau khi quán triệt Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 513 của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Chỉ thị 09 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 01 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam đã tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong Đảng bộ, đơn vị. Trong quá trình thực hiện, vai trò, vị trí của người chỉ huy, người chính ủy, chính trị viên được coi trọng và phát huy, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, từng bước khẳng định vai trò là người chủ trì trong đơn vị. Qua đó, tạo được sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật có chuyển biến tiến bộ, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, thực sự là nòng cốt chuyên trách trong bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên và quần chúng chưa quán triệt đầy đủ,  năng lực thực hiện chức trách nhiệm vụ của một số đồng chí còn hạn chế…

Tại hội nghị, Đại tá Phạm Quốc Phòng - Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị, thời gian tới phải tiếp tục quán triệt nghiêm túc nghị quyết của các cấp về lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 513 của Đảng ủy Quân sự Trung ương; tuyên truyền học tập về vị trí, vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của việc hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ của người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam theo nguyên tắc “Tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt”. Gắn việc tổ chức thực hiện nghị quyết 51 với việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đi vào chiều sâu, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm trong mối quan hệ giữa người chỉ huy với chính trị viên các đơn vị cơ sở.

Trương Nhiễn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN