Thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

17/01/2022 - 06:16

BDK - Năm 2021, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) luôn được lãnh đạo tỉnh quan tâm. Với vai trò chủ động, Thanh tra tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, lãnh đạo công tác PCTN sát theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và thực hiện đạt nhiều kết quả.

Thanh tra tỉnh thường xuyên được tập huấn về nghiệp vụ. Ảnh: CTV

Thanh tra tỉnh thường xuyên được tập huấn về nghiệp vụ. Ảnh: CTV

UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành trong cán bộ, công chức và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021” (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11-7-2019 của Thủ tướng Chính phủ).

Phó bí thư Đảng ủy - Phó chánh Thanh tra tỉnh Lê Quốc Bửu chia sẻ: “Theo Luật PCTN năm 2018 thì việc phòng ngừa tham nhũng đóng vai trò thiết yếu trong đấu tranh PCTN, giúp ngăn ngừa hành vi tham nhũng, tăng cường khả năng phát hiện tham nhũng và khắc phục hậu quả tham nhũng. Trong năm 2021, Thanh tra tỉnh đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 7322/UBND-NC ngày 8-11-2021 về đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ PCTN, tiêu cực. Trong đó, tập trung vào 6 nhóm giải pháp cơ bản để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực”. Theo đó, các giải pháp gồm: công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị, tổ chức; chuyển đổi vị trí công tác; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; kiểm soát tài sản, thu nhập.

Thanh tra tỉnh đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đúng theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và đạt nhiều kết quả quan trọng. 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn. Trong năm, có 18 đơn vị thực hiện việc chuyển đổi vị trí́ công tác đối với 44 công chức theo quy định. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo kế hoạch của UBND tỉnh; sử dụng ổn định hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iOffice); thực hiện thanh toán các khoản thu, chi từ ngân sách qua tài khoản, không dùng tiền mặt.

Thực hiện Luật PCTN và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30-10-2020 của Chính phủ, UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định với tổng số 1.233 đơn vị, có 7.624/7.624 người thực hiện việc kê khai (đạt 100%). Số người thuộc diện cấp ủy quản lý đã kê khai 1.109 người; trong đó, số người thuộc diện Tỉnh ủy quản lý do Thanh tra tỉnh kiểm soát là 87/231 người; số còn lại do Thanh tra Chính phủ và các cơ quan khác kiểm soát theo Điều 30 Luật PCTN.

Qua hoạt động kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện 1 vụ có dấu hiệu giả mạo trong công tác và nhận hối lộ với số tiền 30 triệu đồng (đã khởi tố vụ án). Qua công tác thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện 2 vụ sai phạm; đã kiến nghị thu hồi số tiền hơn 3,7 tỷ đồng (đã thu hồi 1,25 tỷ đồng), chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra 2 vụ với 4 đối tượng.

Thanh tra tỉnh đã chủ động phối hợp với MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên và cơ quan báo, đài triển khai, tuyên truyền thực hiện tốt các quy định và giải pháp PCTN, nhất là việc quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về PCTN. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện công tác PCTN, lãng phí. Các ngành chức năng phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc chấp hành pháp luật về PCTN, lãng phí.

Ngành thanh tra đã phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ về quản lý, sử dụng tài sản, tài chính và các nguồn quỹ, các nguồn vận động tài trợ. Qua đó, đã sớm phát hiện những sai sót và kịp thời chấn chỉnh sai phạm, góp phần hiệu quả trong công tác đấu tranh PCTN.

Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN