Thực hiện hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

13/12/2019 - 07:53

BDK - Những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã phát huy vai trò cơ quan thường trực tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và chủ trì phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN). Nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn được nâng lên, góp phần giữ vững và tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn.

Trao giấy chứng nhận cho các vị chức sắc phật giáo hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh.

Trao giấy chứng nhận cho các vị chức sắc phật giáo hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh.

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác GDQP-AN, những năm qua, Bộ CHQS tỉnh luôn quán triệt sâu sắc quan điểm của Ðảng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDQP-AN làm cơ sở xây dựng nền QPTD vững mạnh. Theo đó, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm bảo đảm đầy đủ các điều kiện để công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN được thực hiện chặt chẽ, đúng chương trình, nội dung, thời gian, đối tượng theo quy định. Ðể nâng cao chất lượng công tác GDQP-AN, hàng năm, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các huyện, thành phố luôn quan tâm củng cố, kiện toàn Hội đồng GDQP-AN từ tỉnh, huyện đến các xã, phường, thị trấn đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần quy định.

Trên cơ sở đó, Hội đồng GDQP-AN của tỉnh đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP-AN cho toàn dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Ðặc biệt, phối hợp với Báo Ðồng Khởi, Ðài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre thực hiện 24 chuyên mục truyền hình và 24 chuyên mục phát thanh, có 3.578 tin, bài; trên báo Ðồng Khởi đưa 950 tin, bài; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Bộ CHQS tỉnh tham mưu Hội đồng GDQP-AN tỉnh chỉ đạo Trường Quân sự tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Hội đồng GDQP-AN các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ đối tượng 3, 4 bảo đảm chặt chẽ, đạt kết quả tốt, với tổng số 2.017 đồng chí; đối tượng 1 tham gia 2 đồng chí; đối tượng 2 tham gia 50 đồng chí. Phối hợp với Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ mở 1 lớp Cao Ðài Tiên Thiên, có 235/200 vị tham gia; chức việc tổ chức mở 2 lớp, có 130/130 vị. Phối hợp với Tỉnh Ðoàn, Sở Giáo dục và Ðào tạo mở 2 lớp học kỳ quân đội có 117 em tham gia.

Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh luôn chủ động phối hợp với nhau và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể nắm quân số, đối tượng để tham mưu giúp UBND tỉnh và các địa phương, tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN bảo đảm chất lượng.

Nét mới trong công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN hiện nay cho đối tượng 3, giáo viên đảm nhận chương trình là cán bộ trưởng, phó phòng của Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh, được tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cụ thể, chuẩn bị giáo án và thông qua giáo án trước khi lên lớp. Công tác GDQP-AN cho học sinh, sinh viên trên địa bàn được triển khai đồng bộ. Năm học 2018-2019, các trường đều thực hiện tốt nội dung, chương trình GDQP-AN cho 36.921 học sinh, sinh viên.

Thượng tá Ðỗ Văn Còn - Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Ðể công tác GDQP-AN đi vào chiều sâu, có hiệu quả, các địa phương đã phát huy vai trò tham mưu của Hội đồng GDQP-AN và của cơ quan quân sự các cấp. Nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức phù hợp, dễ hiểu, sát với đặc điểm tình hình địa bàn, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, những khó khăn, vướng mắc xảy ra trên địa bàn, với phương pháp “nói ngắn ngọn, lồng ghép thực tế, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với trình độ nhận thức của đối tượng”.

Trong thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác công tác GDQP-AN, góp phần xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Được quán triệt đầy đủ chủ trương, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới thông qua các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN nên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang trong tỉnh đã nâng cao được nhận thức, ý thức trách nhiệm của người công dân đối với nhiệm vụ xây dựng, củng cố thế trận QP-AN bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, đông đảo người dân đã giáo dục, động viên con em tình nguyện nhập ngũ xây dựng quân đội, giúp cho tỉnh liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gọi công dân nhập ngũ hàng năm với chất lượng năm sau cao hơn năm trước.

Bài, ảnh: Chiến Sĩ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích