Thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại

09/05/2021 - 20:43

Ông Nguyễn Văn Thủ có nhu cầu tư vấn: Trước khi chết, cha tôi có di chúc để lại cho tôi và em trai mỗi người 600 triệu đồng. Phần tôi lo thờ cúng ông bà nên được hưởng thêm 2.000m2 đất vườn. Mẹ tôi mất đã lâu. Gần đây, người chú họ đưa biên nhận có chữ ký của cha tôi và cho rằng lúc còn sống cha tôi thiếu ông 50 triệu đồng, buộc anh em tôi phải trả nợ. Xin hỏi: Tôi phải làm sao? Em trai tôi thoái thác, cho rằng tôi được cha cho 2.000m2 đất nên tôi phải trả số nợ 50 triệu đồng.

Thắc mắc của ông được luật sư Võ Tấn Thành (Đoàn Luật sư Bến Tre) tư vấn như sau:

- Theo như ông trình bày ông và em trai được thừa hưởng mỗi người 600 triệu đồng. Riêng phần ông được hưởng thêm 2.000m2 đất vườn để lo việc thờ cúng ông bà.

- Về 2.000m2 đất vườn dùng vào việc thờ cúng theo di chúc:

Điều 645 của Bộ luật Dân sự quy định về di sản dùng vào việc thờ cúng như sau:

1. Trường hợp người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia di sản thừa kế và được giao cho người được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng; nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng.

Trong trường hợp để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử người quản lý di sản thừa kế.

Trường hợp tất cả những người thừa kế theo di chúc đều chết thì phần di sản dùng để thờ cúng thuộc về người quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật.

2. Trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng.

Theo quy định trên thì ông được quản lý và sử dụng 2.000m2 đất vườn để dùng vào việc thờ cúng theo chỉ định trong di chúc, không được chia di sản thừa kế. Nếu ông không thực hiện đúng thì những người thừa kế có quyền giao di sản (2.000m2 đất) dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý.

- Về việc thực hiện nghĩa vụ trả số tiền 50 triệu đồng do cha ông nợ trước khi chết:

Điều 615 của Bộ luật Dân sự quy định về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như sau:

“1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Căn cứ quy định của điều luật nêu trên thì ông và em trai cùng có nghĩa vụ thanh toán khoản nợ 50 triệu đồng do cha ông nợ của người chú họ. Trường hợp em trai của ông không đồng ý thanh toán số nợ trên, thì ông có thể nhờ tổ hòa giải cơ sở giải thích, phân tích thêm để em trai ông làm tròn trách nhiệm của người được hưởng di sản thừa kế.

H. Trâm (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN