Thực hiện tốt công tác phối hợp theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP

30/09/2022 - 05:41

BDK - Thực hiện tốt công tác phối hợp theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 77/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa Công an, Quân sự và Biên phòng tỉnh góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cùng với sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng có liên quan, đã tạo được bước chuyển biến tích cực và toàn diện.

Các lực lượng phối hợp tuần tra khu vực biên giới biển. Ảnh: Đặng Thạch

Các lực lượng phối hợp tuần tra khu vực biên giới biển. Ảnh: Đặng Thạch

Ngoài thực hiện tốt công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát, huấn luyện, diễn tập theo các phương án đã được xây dựng, đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong tình hình mới; Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quyết định số 110 của Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng ban hành Hướng dẫn một số nội dung phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng...

Bên cạnh kết quả đạt được, nhận thức của một số cấp ủy, người chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ cấp cơ sở về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ công tác phối hợp chưa tốt. Nội dung, hình thức và phương pháp thiếu đồng bộ trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Chất lượng trao đổi thông tin ở một số cơ quan, đơn vị chưa thống nhất; báo cáo vụ việc xảy ra trên địa bàn chưa kịp thời.

Để thực hiện tốt công tác phối hợp theo Nghị định số 03/NĐ-CP trong những năm tiếp theo, các cơ quan, đơn vị cần tập trung một số nội dung chủ yếu sau:

Tăng cường đổi mới công tác phối hợp cụ thể hóa và tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh (QP-AN) trong tình hình mới. Phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện chủ trương phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo QP-AN, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tham mưu giải quyết ổn định các mâu thuẫn trong xã hội, công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, an sinh xã hội, không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành “điểm nóng” về ANTT. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp vận động quần chúng, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc đáp ứng yêu cầu tự lực tại chỗ, liên kết chặt chẽ trong thế trận phòng thủ với các tỉnh, thành phố khu vực Quân khu 9. Phối hợp tham mưu diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch hàng năm. Luyện tập, thực tập xử lý tình huống theo các phương án đã xây dựng. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh, đào tạo, tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo quy định, tạo nguồn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu, chất lượng đề ra.

Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, chốt chặn trên các tuyến, địa bàn quan trọng, kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý có hiệu quả các vụ việc và tình huống phức tạp phát sinh, góp phần đảm bảo quốc phòng, ANTT trên địa bàn tỉnh.

Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái; âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, gây chia rẽ tư tưởng, bôi xấu hình ảnh lực lượng vũ trang. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác phối hợp.

Phát huy những thành tích phối hợp đạt được trong năm vừa qua, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, chủ động, sáng tạo, tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Thượng tá Nguyễn Văn Cường

Phó tham mưu trưởng - Bộ CHQS tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN