Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư

10/10/2020 - 23:01

BDK.VN - Tổ công tác của Thường trực HĐND tỉnh do Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với các cơ quan chuyên môn về đề xuất cơ chế tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh và nội dung xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh để triển khai Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Bé Sáu, đến nay, UBND tỉnh nghiệm thu đối với các báo cáo về tiến độ xây dựng Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh. Cụ thể là Báo cáo giai đoạn 1 (Đánh giá hiện trạng), Báo cáo giai đoạn 2 (Đề xuất Tầm nhìn chiến lược), Báo cáo giai đoạn 3 (Chiến lược phát triển), Báo cáo giai đoạn 4 (Các giải pháp động lực).

Ngày 15-9-2020, Ban Chỉ đạo xây dựng Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh tổ chức cuộc họp góp ý lần 2 đối với Báo cáo giai đoạn 5 (Kế hoạch hành động), góp ý lần 1 đối với dự thảo Báo cáo giai đoạn 6 (Kế hoạch hỗ trợ sau dự án) và góp ý lần 1 đối với dự thảo Báo cáo tóm tắt Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh. Hiện nay, đơn vị tư vấn đang cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn chỉnh theo ý kiến đóng góp. Sau khi đơn vị tư vấn bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh Báo cáo giai đoạn 5, 6 và Báo cáo tóm tắt theo ý kiến đóng góp, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kiểm tra và trình Ban Chỉ đạo để tổng nghiệm thu.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo với Tổ công tác thực trạng quản lý và xác lập quỹ đất công, đất công ích, đất bãi bồi ven sông và giải pháp tạo quỹ đất sạch, quản lý quỹ đất công để khai thác, thu hút đầu tư.

Theo đó, toàn tỉnh có tổng số 4.010 thửa đất (tăng 71 thửa so với tháng 4-2020) cần xác lập pháp lý (giao đất để quản lý) với diện tích 7.195,58ha; trong đó xác lập pháp lý được 3.769 thửa với diện tích 7.128,59ha, đạt tỷ lệ 99,07% về diện tích; trong đó các thửa đất xác lập pháp lý đã được đăng ký đất đai vào hồ sơ địa chính theo quy định.

Công tác quản lý đất công thời gian qua chưa thật sự đồng bộ, chưa có cơ quan đầu mối để được giao quản lý và khai thác đất quỹ công trên phạm vi toàn tỉnh. Thời gian qua đất công giao về từng địa phương quản lý nên quá trình biến động tăng giảm cấp huyện rà soát, báo cáo chưa kịp thời, gây khó khăn cho công tác quản lý. Quỹ đất công, đất công ích cấp huyện đa phần manh mún nên khó mời gọi đầu tư (chủ yếu là giao để quản lý, cho thuê).

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu thống nhất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tại kỳ họp cuối năm 2020. Đối với Nghị quyết thực hiện Tầm nhìn chiến lược 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 - 2045, thống nhất đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh; Tổ công tác HĐND sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết này vào kỳ họp giữa năm 2021 hoặc chậm nhất là kỳ họp cuối năm 2021.

Về vấn đề tạo quỹ đất sạch, ông Huỳnh Quang Triệu cho rằng, thời gian qua việc quản lý đất đai còn lỏng lẻo. Do đó, bán đấu giá đất công để tạo quỹ phục vụ phát triển quỹ đất gặp nhiều khó khăn. Việc xác lập quỹ đất, quản lý đất để kêu gọi đầu tư là hết sức bức thiết, nhất là trong giai đoạn sắp tới kêu gọi các dự án đầu tư. Hiện nay, mới bàn bước đầu tiên, mới thấy được hiện trạng quản lý đất. Đến thời điểm này vẫn chưa có chủ trương, chính sách phù hợp về tạo quỹ đất sạch. Sở Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo quyết định tạo quỹ đất, tạo nền móng thực hiện cơ sở pháp lý để sắp tới xác lập quỹ đất.

Tổ công tác đồng ý kiến nghị của các đại biểu trong báo cáo số 2943 về thực trạng và cơ sở pháp lý tạo quỹ đất sạch, quản lý quỹ đất công để khai thác, thu hút đầu tư.

Tin, ảnh: Tuệ Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN