Thường xuyên kiểm tra, bảo quản tốt quân trang quân dụng

25/09/2009 - 08:35
Hỗ trợ khắc phục sự cố kỹ thuật. Ảnh: P.Y

Ngành kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre hiện đang quản lý, khai thác một lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) đã qua nhiều năm sử dụng, tính đồng bộ thấp, xuống cấp nhanh. Vũ khí trang bị cho xã, phường có hệ số kỹ thuật thấp, bảo quản còn khó khăn do công tác kiểm tra không được thường xuyên và năng lực chuyên môn còn hạn chế, phần nào ảnh hưởng tới công tác đảm bảo kỹ thuật. Để đánh giá chính xác kết quả công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa và điều kiện cất giữ VKTBKT làm cơ sở xây dựng kế hoạch đảm bảo kỹ thuật cho các năm sau, hàng năm, Phòng Kỹ thuật xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra kỹ thuật và phân cấp sản phẩm kỹ thuật đạn dược  trong lực lượng vũ trang.

Qua kiểm tra kỹ thuật, phân cấp chất lượng hàng năm, số lượng vũ khí, đạn dược của các đơn vị vẫn còn xuống cấp nhiều do công tác quản lý, bảo quản chưa thật sự tốt. Sổ sách, mẫu biểu đăng ký thống kê, cập nhật không thường xuyên. Một số xã, thị trấn không đăng ký ghi chép sổ sách, nên không nắm được chất lượng của cấp mình đang quản lý. Vũ khí cấp 2 đưa vào huấn luyện nhưng công tác bảo quản không đúng qui định, tổ chức thực hiện ngày kỹ thuật không thường xuyên nên vũ khí bị gỉ sét. Một số xã sau khi bắn đạn thật không bảo quản lại vũ khí để muội thuốc bám vào các chi tiết của súng trong thời gian dài cũng là nguyên nhân làm cho vũ khí xuống cấp nhanh. Đạn dược xuống cấp do thiếu hòm hộp, trong quá trình sử dụng, vận chuyển dễ bị bẹp mép và không được lau chùi thường xuyên nên bị gỉ sét. Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp chưa thường xuyên quan tâm đến công tác kỹ thuật. Cán bộ kỹ thuật ở huyện, thành phố ít nhưng lại đảm trách nhiều nhiệm vụ khác ngoài chuyên ngành nên công tác kỹ thuật ở đơn vị không được thực hiện thường xuyên, liên tục. Công tác kiểm tra, tập huấn về công tác kỹ thuật đối với các Ban Chỉ huy quân sự cấp xã không được thực hiện thường xuyên cũng là nguyên nhân khách quan làm cho công tác bảo quản VKTBKT không đạt được kết quả tốt.

Trước thực trạng quản lý, bảo quản VKTBKT hiện tại ở các đơn vị, để thực hiện tốt Chỉ thị 284/CT-BTL của Bộ Tư lệnh Quân khu về việc trang bị vũ khí, đạn dược ở cấp xã, trợ lý quân khí các huyện, thành phố phải làm tốt chức trách của mình. Phải tham mưu cho chỉ huy tổ chức điều chuyển, thu hồi, trang bị vũ khí vừa đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu vừa đảm bảo cho công tác huấn luyện, diễn tập đạt hiệu quả cao nhưng hạn chế đến mức thấp nhất số lượng vũ khí xuống cấp do nguyên nhân chủ quan gây ra. Tiếp tục tổ chức huấn luyện công tác bảo quản VKTBKT ở đơn vị; hướng dẫn tổ chức thực hiện ngày kỹ thuật; hướng dẫn công tác đăng ký thống kê sổ sách biểu mẫu đúng theo qui định; nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý vũ khí về tầm quan trọng của công tác kỹ thuật đối với việc bảo quản vũ khí, đạn dược. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện ngày kỹ thuật của các đơn vị, nhất là sau mỗi đợt huấn luyện, diễn tập và kiểm tra bắn đạn thật. Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt cho các đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị 17/CT-TM của Bộ Tổng tham mưu về việc quản lý vũ khí, đạn sẵn sàng chiến đấu, Công văn số 1232/BCH-KT của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc thực hiện chỉ thị này và công tác canh phòng bảo vệ.

Với tinh thần trách nhiệm cao, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chỉ huy các cấp, chỉ đạo nghiệp vụ của cơ quan kỹ thuật, cán bộ ngành kỹ thuật tỉnh quyết tâm khắc phục khó khăn, thiếu sót còn tồn đọng; chủ động, sáng tạo thực hiện tốt công tác kỹ thuật góp phần xây dựng ngành kỹ thuật lực lượng vũ trang tỉnh Bến Tre ngày càng vững mạnh.

Nguyễn Anh Duy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN