Tiền đề để tỉnh bước vào năm mới 2022 với những kỳ vọng mới

31/12/2021 - 17:36

BDK.VN - Năm 2021 là một năm nhiều khó khăn, thách thức trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra. Tuy nhiên, trên bình diện chung, Tỉnh ủy đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện đạt một số kết quả rất đáng ghi nhận. Nhân dịp bước sang năm mới 2022, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ có những chia sẻ với Báo Đồng Khởi về những nội dung này.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ. Ảnh: Trọng Ân

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ. Ảnh: Trọng Ân

* Phóng viên: Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021 trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong năm qua?

- Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ: Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Ngay từ đầu năm, đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực để cụ thể hóa những nội dung của nghị quyết, thành những nghị quyết, đề án, chỉ thị và chỉ đạo cụ thể để triển khai thực hiện.

Năm 2021, tỉnh chứng kiến những tác động ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đối với địa bàn của tỉnh, những tác động của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, đặc biệt là tác động của dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất nhanh, rất phức tạp, trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, trong đó có các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Bến Tre. Tỉnh chưa có những kinh nghiệm tiền lệ.

Nắm bắt tình hình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh rất chủ động, một mặt cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp thành các chương trình cụ thể; đồng thời, bám sát, nắm bắt tình hình thực tiễn với việc phân tích và dự báo để chủ động trong lãnh đạo, chot đạo và điều hành triển khai đồng bộ.

 Kết quả cuối năm tỉnh đạt kết quả tích cực. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo một cách đồng bộ. Đặc biệt là nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị. Tỉnh đã lãnh đạo hệ thống chính trị, tổ chức triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp.

Ngay sau khi bầu cử, tỉnh khẩn trương kiện toàn bộ máy HĐND, UBND các cấp, bắt tay ngay vào triển khai các nhiệm vụ. Hoạt động của HĐND, UBND các cấp bám sát vào Nghị quyết Tỉnh ủy, Nghị quyết cấp ủy các cấp, để thể chế hóa thành các nghị quyết, kế hoạch, biện pháp, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện.

Hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới và thực hiện chủ động, hoàn thành tốt theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Đây là những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Cùng với đó, Tỉnh ủy cũng rất quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh tác động, ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, của dịch bệnh Covid-19, tỉnh bám sát vào điều kiện thực tiễn để lãnh, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp cần thiết để phục hồi và phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh một cách hiệu quả.

Kết quả năm 2021, tỉnh đạt tăng trưởng kinh tế 0,53%. Mặc dù với mức tăng trưởng của tỉnh so với năm 2020 còn khiêm tốn, nhưng trong bối cảnh và tình hình thực tiễn của tỉnh, trong điều kiện tác động rất nặng nề của dịch bệnh Covid-19, biến đổi khí hậu, thì đây là một sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh. Sự vào cuộc rất tích cực, hiệu qủa của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, các đối tác đã cùng đồng hành với tỉnh trong thời gian qua.

Tỉnh cũng có những điểm sáng trong hoạt động, phát triển kinh tế - xã hội như: cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh để thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư về với tỉnh. Thu ngân sách được cải thiện, trong điều kiện còn nhiều khó khăn tỉnh thu được khoảng 5.650 tỷ đồng, cao hơn năm 2020. Vượt khoảng trên 15% so với kế hoạch Trung ương giao. Công tác an sinh xã hội, chăm lo bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người dân được tỉnh quan tâm thực hiện tốt. Công tác quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại bảo đảm phát triển an toàn, bền vững.

Chúng tôi cho rằng với những sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sát thực tiễn, đặc biệt sự linh hoạt, chủ động trong lãnh đạo, điều hành, trong triển khai thực hiện; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, của người dân trên địa bàn tỉnh, chúng ta đã đạt được những kết quả khả quan, mặc dù bước đầu còn tương đối khiêm tốn nhưng đó là sự nỗ lực rất lớn, tạo tiền đề để tỉnh bước vào năm mới 2022 với những kỳ vọng mới có thể đạt được những kết quả ngày càng tốt hơn.

*  Vậy trong năm 2022, Tỉnh ủy Bến Tre đã có những quyết sách quan trọng nào và những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa Bí thư Tỉnh ủy?

- Tỉnh ủy đã tổ chức đánh giá, tổng kết Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2021 và thông qua Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022 để lãnh, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình tổng kết cũng như xây dựng Nghị quyết năm 2022, tỉnh luôn bám sát Nghị quyết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh cùng với việc nâng cao và chủ động phân tích, đánh giá, bám sát những chỉ đạo của Trung ương, để cụ thể hóa thành những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Trong Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022, tỉnh xác định chủ điểm là tiếp tục “Đồng thuận - Sáng tạo và Phát triển” mạnh mẽ. Đây là chủ điểm trọng tâm của năm 2022 đặt trong tổng thể phương châm lãnh, chỉ đạo của toàn Đảng bộ trong cả nhiệm kỳ, đó là “Đoàn kết - Kỷ cương - Đồng thuận -  Sáng tạo và Phát triển”. Chủ điểm thể hiện nhất quán trọng tâm, trọng điểm để tỉnh tập trung lãnh đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện và đồng bộ với các quan điểm, mục tiêu và phương hướng nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra.

Với chủ điểm trọng tâm, tỉnh đã xác định những mục tiêu tổng quát, cụ thể gồm 25 chỉ tiêu, 9 nhóm giải pháp lớn để tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong năm 2022 trên tất cả các lĩnh vực từ: xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm làm tốt công tác văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, đối ngoại.

Trong đó, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhằm xây dựng đảng bộ các cấp, các tổ chức đảng của tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện thành công các nội dung Nghị quyết của Tỉnh ủy đã đặt ra. Tập trung nâng cao năng lực, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị một cách mạnh mẽ. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022 từ 8 đến 8,5% và trong thực tiễn chỉ đạo, điều hành cố gắng thực hiện đạt cao hơn chỉ tiêu này.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ khảo sát mặt bằng khu công nghiệp An Nhơn (Thạnh Phú). Ảnh: Hữu Hiệp

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ khảo sát mặt bằng khu công nghiệp An Nhơn (Thạnh Phú). Ảnh: Hữu Hiệp   

Tỉnh tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, lấy công việc làm trung tâm, lấy hiệu quả, kết quả của công việc làm mục đích, mục tiêu, thước đo trong lãnh, chỉ đạo, trong tổ chức thực hiện và trong đánh giá mức độ hoàn thành công việc. Quan tâm thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, coi đây là động lực quan trọng tạo nền tảng để tỉnh có thể phát triển nhanh, bền vững, thực hiện được mục tiêu tỉnh đề ra.

Tỉnh đang chỉ đạo các cấp, ngành tham mưu cho tỉnh trong việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm được nguồn nhân lực có chất lượng và xây dựng nguồn nhân lực cao để đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh, cả cho giai đoạn hiện nay và cho chiến lược phát triển lâu dài. Tỉnh tập trung chỉ đạo hướng vào thể chế hóa và thực hiện được chiến lược phát triển hướng Đông bằng việc khai thác, phát triển mạnh lợi thế của tỉnh về kinh tế biển. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nông nghiệp với kinh tế công nghiệp, kinh tế thương mại, dịch vụ, du lịch. Phát triển ngành công nghiệp mới, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh, phát huy tối đa lợi thế so sánh của tỉnh. Với chiến lược hướng Đông, tỉnh cũng đang triển khai thành các chương trình, dự án cụ thể, trong đó có 11 chương trình, dự án trọng điểm từ nay đến năm 2025, để tạo ra những động lực, nền tảng, thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế theo chiến lược hướng Đông.

Tiếp tục chỉ đạo các cấp ngành, tham mưu đề xuất mạnh mẽ các giải pháp để  tạo ra cơ chế đột phá trong việc thu hút đầu tư, nâng cao khả năng hợp tác về kinh tế thương mại và đầu tư của tỉnh với các địa phương khác, với các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Huy động một cách đồng bộ các nguồn lực, trong đó lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư và cải thiện mạnh mẽ mối tương quan giữa đầu tư công và đầu tư tư, để thực hiện thành công chiến lược đầu tư phát triển của tỉnh, đúng định hướng chiến lược phát triển của tỉnh và tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát, đảm bảo được các hoạt động đầu tư.

Triển khai các giải pháp đồng bộ để thực hiện được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục quan tâm và chỉ đạo các cấp, ngành phát triển đồng bộ về văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, phát triển tốt các hoạt động về an ninh, quốc phòng, đối ngoại, phục vụ cho sự phát triển nhanh, bền vững.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ chuẩn bị đón năm mới 2022, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, xuân Nhâm Dần theo phong tục cổ truyền của dân tộc, Tỉnh ủy cũng đã lãnh đạo các cấp, ngành trong tỉnh có những biện pháp, giải pháp cụ thể, chăm lo phục vụ cho người dân đón Tết thật sự vui tươi, lành mạnh, an toàn, trong đó có an toàn trong phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe, cuộc sống bình yên cho người dân.

* Bước sang năm mới 2022, Bí thư Tỉnh ủy có lời nhắn gửi gì đối với toàn Đảng bộ và nhân dân Bến Tre?

Tôi cho rằng tỉnh Bến Tre có bề dày về truyền thống lịch sử cách mạng anh hùng, yêu nước. Hiện nay, tỉnh có Tầm nhìn chiến lược, có định hướng rõ ràng trong phát triển, có những nghị quyết, kế hoạch và cả các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phát triển tỉnh.

Tỉnh cũng đã phát động phong trào thi đua ‘Đồng khởi mới”, trong giai đoạn hiện nay, kế tiếp phong trào Đồng khởi năm xưa. Đó là những cơ sở rất quan trọng để cùng xây dựng, phát triển tỉnh ngày càng giàu đẹp, mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho người dân. Vì vậy, tôi rất mong muốn các cấp, ngành, các đồng chí và những người lãnh đạo, quản lý đứng đầu các cấp, ngành phát huy tinh thần chủ động, năng động, linh hoạt, sáng tạo vì nhân dân phục vụ, vì doanh nghiệp phục vụ, để phát triển tỉnh.

Với truyền thống, những định hướng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể rõ ràng, cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, của nhân dân, thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở để hy vọng và tin tưởng rằng tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất cùng nhau thực hiện thành công thắng lợi các mục tiêu đã đặt ra. Xây dựng và phát triển tỉnh ngày càng giàu mạnh, phát triển thật sự nhanh, bền vững. Mục đích cuối cùng và cao nhất của chúng ta chính là mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

* Xin cảm ơn Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ!                                                                                           

Hữu Hiệp (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN