Tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển

01/02/2013 - 08:28

Sáng ngày 28-1-2013, các Đồn Biên phòng: Cửa Đại, Hàm Luông, Cổ Chiên thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh đồng loạt tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác biên phòng năm 2013.

Theo đánh giá chung, trong năm qua, các đồn biên phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và xây dựng địa bàn ngày càng vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; duy trì các phong trào có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, nhất là phong trào vận động quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, giữ vững an ninh trật tự xóm ấp, phong trào quần chúng tự quản, tàu thuyền, bến bãi an toàn...

Trong năm 2013, các đơn vị đề ra phương hướng nhiệm vụ là thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, vận động quần chúng nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, phối hợp với các cấp, các ngành đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách; tiếp tục phát huy tốt thành tích đã đạt  trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển tỉnh nhà.

Phương Khánh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN