Tiếp tục đưa cán bộ về “nắm” cơ sở

24/02/2021 - 07:40

BDK - Qua 4 năm thực hiện phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình” đã đạt những hiệu quả tích cực. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên là lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh gắn bó mật thiết với nhân dân ở địa bàn dân cư; kịp thời nắm chắc tình hình cơ sở, truyền đạt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để đưa ra những quyết sách phù hợp.

Cán bộ được phân công theo dõi, hỗ trợ tích cực vận động kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn cho cơ sở.

Cán bộ được phân công theo dõi, hỗ trợ tích cực vận động kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn cho cơ sở.

Chuyển biến từ đảng ủy xã, phường, thị trấn

Thời gian qua, đảng ủy các xã, phường, thị trấn đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của hầu hết các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng lên rõ nét. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên ở cấp xã, ấp, khu phố, nhất là người đứng đầu được thể hiện rõ hơn; các nghị quyết của cấp trên mang lại kết quả thuyết phục. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân đi vào chiều sâu. Các mô hình bố trí chức danh kiêm nhiệm được phát huy tác dụng, hoạt động hiệu quả; mối quan hệ giữa cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên với nhân dân ngày càng gần gũi, gắn bó mật thiết hơn.

Phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình” đã giúp đảng ủy xã, phường, thị trấn từng bước đổi mới phương pháp làm việc rất rõ nét. Từng tập thể, cá nhân thể hiện sự năng động, chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm so với trước.

Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lê Thị Hoàng Oanh cho biết: Thời gian qua, các cán bộ thể hiện tốt trách nhiệm nêu gương trong thực hiện các kế hoạch của Tỉnh ủy. Nhiều đồng chí đã tích cực đi cơ sở, từng bước tháo được điểm nghẽn trong thông tin, tạo sự liên thông về thông tin từ tỉnh xuống huyện và các xã. Đồng thời, góp sức cùng với đảng ủy về phương pháp, giải pháp trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng trên tất cả các lĩnh vực, nhất là những nội dung lớn về thực hiện nghị quyết, về xây dựng nông thôn mới và những khó khăn đang vướng mắc tại địa phương…

“Bản thân tôi được phân công hỗ trợ 1 xã của huyện Châu Thành. Để làm tốt nhiệm vụ được giao, thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu các quy định, hướng dẫn của Tỉnh ủy như thực hiện có hiệu quả nội dung “4 nắm” để hỗ trợ tốt hơn cho cơ sở. Kịp thời phản ánh đến các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với đồng chí Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên được phân công phụ trách xã”, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lê Thị Hoàng Oanh cho biết.

Cán bộ cấp tỉnh phát huy tính nêu gương

Từng đồng chí cán bộ cấp tỉnh được phân công xác định rõ nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát quy định về trách nhiệm, kịp thời theo dõi, hỗ trợ giải quyết tốt các công việc tại địa bàn phân công. Thực hiện tốt trách nhiệm theo quy định, góp sức cùng địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và đại hội đảng bộ các cấp. Hầu hết cán bộ theo dõi, hỗ trợ bám sát địa bàn, ngoài dự họp cấp ủy lệ kỳ, nhiều đồng chí thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc, tham dự các hoạt động khác và hỗ trợ giúp địa phương giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là những vấn đề mới phát sinh ngay tại cơ sở. Nhiều phong trào hành động cách mạng của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, “Đồng khởi mới”, Đồng khởi khởi nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp... được các đồng chí định hướng, góp ý đi vào chiều sâu, sát với nội dung “4 nắm”, “4 góp”, “3 kiểm”...

Theo Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện chủ trương phân công cán bộ theo dõi, hỗ trợ theo phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình”. Trước mắt là điều chỉnh kế hoạch thực hiện cho phù hợp với nghị quyết về công tác xây dựng Đảng; đồng thời, bổ sung một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Phát huy vai trò nêu gương của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách huyện và Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy. Kịp thời chỉ đạo thực hiện chủ trương theo dõi, hỗ trợ đạt hiệu quả. Duy trì mối liên hệ chặt chẽ giữa cán bộ theo dõi, hỗ trợ với các huyện ủy, thành ủy. Thực hiện có hiệu quả và đi vào chiều sâu nội dung “4 nắm”, “4 góp”, “3 kiểm” để hỗ trợ tốt cho cơ sở.

Đảng ủy các xã, phường, thị trấn thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo đúng quy định, kịp thời phản ánh những vấn đề ngoài thẩm quyền để cán bộ theo dõi, hỗ trợ và cấp ủy cấp trên nắm, cho chủ trương giải quyết. Các huyện ủy, thành ủy và các sở, ban, ngành tỉnh cần quan tâm, kịp thời giải quyết những kiến nghị của cán bộ tỉnh theo dõi hỗ trợ, giải quyết những vướng mắc từ cơ sở. Xem việc giải quyết những kiến nghị của cán bộ theo dõi hỗ trợ cơ sở là trách nhiệm ngành, lĩnh vực mình phụ trách.

“Việc thực hiện chủ trương đưa cán bộ phụ trách cơ sở làm cho chủ trương của Tỉnh ủy đến cơ sở nhanh hơn, đồng bộ hơn và có sự tác động mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến rõ nét từ cơ sở thông qua đội ngũ cán bộ. Đa số cán bộ được phân công phụ trách xã, phường, thị trấn đều cho rằng, đi cơ sở có rất nhiều bổ ích, vừa trang bị cho mình thêm kinh nghiệm, kiến thức thực tiễn, rèn luyện từ cơ sở, đặc biệt là những kiến thức đa dạng, chứ không chỉ riêng về mảng xây dựng Đảng, qua đó giúp cho cán bộ trưởng thành hơn”.

(Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng)

Bài, ảnh: Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN