Tiếp tục phát động các phong trào thi đua “Đồng khởi mới”

11/12/2023 - 06:47

BDK - Phong trào thi đua (PTTĐ) “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; góp phần tích cực vào xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Trong công tác xây dựng Đảng, phong trào tập trung vào nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, nhất là ở chi bộ. Chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động sáng tạo.

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động sáng tạo.

Nội dung “Hai chân”           

Thời gian qua, sau khi phát động PTTĐ “Đồng khởi mới”, các cấp, ngành, địa phương đã tổ chức triển khai quyết liệt, bước đầu đạt một số kết quả nhất định. Đối với nội dung “Hai chân”, về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được xác định đây là nhiệm vụ then chốt, bao trùm, quyết định sự phát triển của tỉnh, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đảm bảo phù hợp với từng vị trí công tác trong thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân để thực hiện tốt vai trò nêu gương và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Thi đua về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM) và phát triển đô thị. Tiếp tục ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện PTTĐ “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, nhất là việc duy trì chất lượng xã đạt chuẩn NTM và phấn đấu đạt tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn NTM và huyện đạt chuẩn NTM nâng cao được các ngành, các cấp tích cực thực hiện. PTTĐ cao điểm “Đồng khởi mới” trong công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 và Dự án Đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2 đã được sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công công trình.

Công tác phát triển đô thị được chú trọng và thực hiện nghiêm túc, hiện  có 4 dự án đô thị đã chọn được nhà đầu tư, 1 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư, 9 dự án đang xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư, 20 dự án đã thông qua Nghị quyết HĐND tỉnh.

Nội dung “Ba mũi” 

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh PTTĐ, đồng hành và hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thi đua xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp. Các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư được triển khai thực hiện hiệu quả theo đúng kế hoạch đã đề ra; đặc biệt là sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa tỉnh với 10 tập đoàn lớn hàng đầu cả nước về nhiều lĩnh vực. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 22.720 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ, đạt 94,67% kế hoạch. Thường xuyên đôn đốc tiến độ triển khai các dự án; nhất là tập trung theo dõi sát tiến độ 11 công trình/dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Riêng năm 2023, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ước đạt 91,39% kế hoạch. Trong năm 2023, có 55 dự án/công trình khởi công mới; dự kiến đến cuối năm có 252 dự án/công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

Tiếp tục phát huy thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến với phương châm: xây dựng “điển hình”, học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình”, vượt qua “điển hình”. UBND tỉnh ban hành kế hoạch về việc phát hiện, xây dựng, biểu dương, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm và từng giai đoạn để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng. Từ đó đã cổ vũ cho PTTĐ “Đồng khởi mới” phát triển mạnh mẽ, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra.

“Các cấp, ngành và địa phương, các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh tiếp tục tuyên truyền thường xuyên, liên tục về nội dung và ý nghĩa của PTTĐ “Đồng khởi mới” để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và nhân dân hiểu đúng, nhận thức sâu, đồng thuận cao, tích cực hưởng ứng thực hiện. Quan tâm công tác phát hiện, biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng điển hình theo phương châm: xây dựng “điển hình”, học tập “điển  hình”, bắt kịp “điển hình”, vượt qua “điển hình”. Biểu dương khen thưởng và có kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng, hỗ trợ về tinh thần, giải pháp kỹ thuật và điều kiện vật chất để các điển hình tiếp tục phát huy khả năng và sức sáng tạo trong công việc và cuộc sống”.

(Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn)

Bài, ảnh: Huyền Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN