Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 16

17/05/2021 - 07:47

BDK - Đơn vị bầu cử số 16: gồm thị trấn Mỏ Cày, Định Thủy, Phước Hiệp, Đa Phước Hội, Tân Hội, An Thạnh, Bình Khánh, Thành Thới B. Số người ứng cử: 05 người; số đại biểu HĐND được bầu: 03 người.

1. NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

3. Ngày, tháng, năm sinh: 9-4-1985

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

7. Quê quán: Xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 575C, đường Nguyễn Văn Trung, Khu phố 1, phường Phú Khương, TP. Bến Tre.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số Căn cước công dân: 083185006666. Ngày cấp: 13-1-2021. Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12 Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Mỏ Cày Nam.

15. Nơi làm việc: Huyện ủy Mỏ Cày Nam.

16. Ngày vào Đảng: 28-5-2006.

- Ngày chính thức: 28-5-2007; Số thẻ đảng viên: 32.031744.

- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Mỏ Cày Nam.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: chính trị - xã hội.

- Tên tổ chức đoàn thế: MTTQ Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, Công đoàn viên.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2020; Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2016; Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam năm 2019.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích

21. Là đại biểu HĐND huyện Thạnh Phú, nhiệm kỳ 2011 - 2016; đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2011 - 2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian; công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Từ tháng 9-2004 đến tháng 12-2006: Phó bí thư Xã Đoàn Tân Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 1-2007 đến tháng 5-2009: Cán bộ Huyện Đoàn, được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Huyện Đoàn Thạnh Phú.

- Từ tháng 6-2009 đến tháng 5-2010: Phó bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Thạnh Phú.

- Từ tháng 6-2010 đến tháng 4-2011: Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Bí thư Huyện Đoàn Thạnh Phú.

- Từ tháng 5-2011 đến tháng 6-2012: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bến Tre, Bí thư Huyện Đoàn Thạnh Phú. Đại biểu HĐND huyện Thạnh Phú và đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011 - 2016.

- Từ tháng 7-2012 đến tháng 11-2014: Phó bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 12-2014 đến tháng 9-2015: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 10-2015 đến tháng 5-2016: Tỉnh ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Bí thư Chi bộ, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 6-2016 đến tháng 5-2018: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Bí thư Tỉnh Đoàn, đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Từ tháng 6-2018 đến nay: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Mỏ Cày Nam.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Trước hết cho tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc và trân trọng nhất đến quý cử tri đã tin tưởng giao nhiệm vụ và giúp tôi thực hiện tốt vai trò đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Bản thân tôi rất vinh dự khi tiếp tục được tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh Bến Tre và huyện Mỏ Cày Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi xem đây là trách nhiệm nặng nề mà bản thân phải phấn đấu rèn luyện để nâng cao năng lực, nỗ lực hoàn thành chức năng và nhiệm vụ của mình để trở thành người đại diện của nhân dân, vì lợi ích của nhân dân mà phục vụ. Với vai trò là người đứng đầu cấp ủy huyện, bản thân tôi luôn trăn trở và rất đồng cảm, chia sẻ với những khó khăn mà cử tri đã và đang trải qua như: dịch Covid-19, tình trạng xâm nhập mặn, ô nhiễm môi trường, đầu ra của nông sản, công tác giảm nghèo…

Là ứng cử viên do Ủy ban MTTQ Việt Nam, cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu, tôi xác định đại biểu HĐND là người đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri nơi mình ứng cử. Nếu được quý cử tri tín nhiệm bầu chọn tôi làm đại biểu HĐND, tôi cam kết sẽ thực hiện những công việc như sau:

Thứ nhất, tôi ý thức được rằng việc giữ mối liên hệ chặt chẽ thường xuyên với quý cử tri để nắm rõ tình hình và lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng cử tri là việc làm cần thiết và quan trọng của người đại biểu. Tôi sẽ thảo luận những kiến nghị này trong các kỳ họp HĐND, cũng như chuyển đến các cơ quan quản lý hữu quan giải quyết theo quy định pháp luật, điều mà bản thân tôi đã nỗ lực thực hiện với vai trò là đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre trong suốt 2 nhiệm kỳ vừa qua. Tôi sẽ gặp gỡ với cử tri trước và sau mỗi kỳ họp của HĐND để nắm bắt những ý kiến cũng như phản hồi cho cử tri về thông tin đã được tiếp thu và xử lý.

Thứ hai, huyện Mỏ Cày Nam là quê hương chiếc nôi phong trào Đồng khởi, người dân cần cù, sáng tạo trong lao động nhưng hiện nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện là 3,4%, cận nghèo là 4,3%. Vì thế tôi mong muốn được tham gia trực tiếp vào các giải pháp giúp người dân Mỏ Cày Nam thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng bằng những giải pháp tích cực xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào năm 2024, phát triển đô thị (xây dựng thị xã Mỏ Cày vào năm 2025). Đây là 2 nhiệm vụ mang tính tổng hòa chung các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh để tạo ra sự thay đổi toàn diện trên địa bàn.

Thứ ba, thời gian gần đây chúng ta đang phải chống chọi với sự khốc liệt của biến đối khí hậu. Tôi cam kết sẽ cùng quý cử tri thực hiện tốt các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng môi trường “Xanh, sạch và thân thiện” góp phần cải thiện và nâng cao cuộc sống của người dân.

Với tất cả tình cảm và trách nhiệm tôi sẽ làm việc không biết mệt mỏi để đảm bảo rằng huyện Mỏ Cày Nam của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển và chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Lời hứa là trách nhiệm, nếu không được đặt niềm tin và hành động cụ thể thì chỉ là lời hứa suông. Vì vậy, bản thân tôi rất mong cử tri tiếp tục tin tưởng giao việc để bản thân thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo cho người dân, xây dựng quê hương Mỏ Cày Nam thân yêu ngày càng phát triển. Qua đó để lời hứa sẽ trở thành sự thật, tôi tâm niệm rằng dù trúng cử hay không trúng cử, tôi nguyện sẽ toàn tâm, toàn ý, cống hiến hết mình để phục vụ cho người dân quê hương Đồng khởi anh hùng.

2. NGUYỄN VĂN TÂN

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN TÂN

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN TÂN

3. Ngày, tháng, năm sinh: 12-10-1979. 

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

7. Quê quán: Xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 15Đ, ấp Bình Thành, xã Bình Phú, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

    Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số Chứng minh nhân dân: 320948725. Ngày cấp: 29-10-2019. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bến Tre.

10. Dân tộc: Kinh.         

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Luật.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng.

15. Nơi công tác: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre.

16. Ngày vào Đảng: 3-7-2006.

- Ngày chính thức: 3-7-2007; Số thẻ đảng viên 32.030896.

- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ.

 17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch Công đoàn.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội năm 2019.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không bị kỷ luật, không có án tích.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian; công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Từ tháng 12-2002 đến tháng 2-2005: Cán bộ, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 3-2005 đến tháng 7-2008: Chuyên viên, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 8-2008 đến tháng 12-2010: Chuyên viên, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 1-2011 đến tháng 3-2016: Trưởng phòng Công tác đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 4-2016 đến tháng 9-2016: Chuyên viên, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 10-2016 đến tháng 1-2019: Phó chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 2-2019 đến nay: Phó chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở, giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và được Ủy ban Bầu cử tỉnh Bến Tre giới thiệu về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 16 huyện Mỏ Cày Nam (huyện nhà), đây là vinh dự lớn, là nguyện vọng của bản thân tôi, đồng thời đây cũng là trọng trách lớn của bản thân đối với cử tri quê nhà.

Bản thân tôi thức  sâu  sắc  rằng, đại  biểu HĐND là người  đại  diện  cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương, bản thân ứng cử với một mong muốn tha thiết được đóng góp trí tuệ, công sức của mình, đưa tiếng nói của nhân dân, nguyện vọng chính đáng của nhân dân vào những quyết định, chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở địa phương.

Nếu được cử tri bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với ý thức trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, người đại biểu của nhân dân, với tình cảm trước quê hương và cử tri, tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết sức mình để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; trên cơ sở đó, bản thân đưa ra quan điểm và chương trình hành động như sau:

- Thứ nhất, luôn đặt lợi ích của nhân dân và cử tri lên hàng đầu khi xây dựng các chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Mặc dù các chính sách để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương là những chính sách chung, nhưng mục đích cuối cùng là để phục vụ nhân dân, nâng cao thu nhập, mức sống của người dân, cải thiện môi trường sống của người dân. Tất cả mọi người dân đều có quyền ngang nhau trong thụ hưởng lợi ích từ các chính sách mang lại. Do đó, khi tham gia thảo luận cùng HĐND tỉnh, bản thân sẽ đứng ở vị trí, góc độ của người dân, luôn đặt lợi ích của người dân lên trên hết, khi xem xét xây dựng các chính sách. Bản thân sẽ tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp HĐND, tập trung nghiên cứu, tham gia xây dựng, thẩm tra các văn bản quy phạm pháp luật, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng trình tự thủ tục, đúng quy định pháp luật.

- Thứ hai, cùng tập thể HĐND tỉnh tập trung triển khai và giám sát việc triển khai các chính sách, các chương trình phục vụ lợi ích của nhân dân và cử tri, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương: đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng triển khai thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung xây dựng giao thông nông thôn, có giải pháp nâng cao thu nhập, mức sống người dân, kéo giảm khoảng cách giàu nghèo, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, đảm bảo được mục tiêu xây dựng nông thôn mới do Tỉnh ủy đề ra. Tham gia cùng chính quyền địa phương nghiên cứu có giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu, phòng chống xâm nhập mặn. Trong đó tập trung giám sát, đôn đốc tiến độ xây dựng hệ thống thủy lợi, hệ thống công trình ngăn mặn, các công trình cung cấp nước ngọt. Kết hợp với nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu, quy hoạch vùng sản xuất, phát triển phù hợp.

- Thứ ba, luôn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và cử tri, bằng những hoạt động cụ thể trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của người đại biểu dân cử: đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của nhân dân và cử tri, nhất là những vụ việc mang tính bức xúc, kéo dài, những vụ việc được dư luận quan tâm, những vụ việc có biểu hiện oan sai. Tham gia cùng chính quyền địa phương tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Trong đó tập trung phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn về ma túy; các loại tội phạm cho vay lãi nặng “theo hình thức tín dụng đen”; các hình thức đòi nợ, đòi nợ thuê “theo kiểu xã hội đen”… bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và cử tri, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

- Thứ tư, quan tâm xem xét, đề xuất các chính sách đối với cán bộ cơ sở ấp, khu phố, tổ dân phố, tổ nhân dân tự quản. Cán bộ cơ sở ấp, khu phố, tổ dân phố, tổ nhân dân tự quản là khâu cuối cùng trong chuyển tải các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến người dân. Đây là những người làm việc trực tiếp với người dân, công việc đảm nhiệm rất nhiều, nhưng hiện nay chế độ, chính sách chưa thật sự tương xứng. Bản thân sẽ quan tâm, tham gia thảo luận, đề xuất với HĐND tỉnh xem xét các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách cán bộ cơ sở cho phù hợp.

- Thứ năm, liên hệ chặt chẽ với nhân dân và cử tri, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân và cử tri, chú ý lắng nghe, thấu hiểu, đồng cảm những tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của nhân dân và cử tri, đồng hành cùng nhân dân giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Với hơn 7 năm học tập và công tác trong lực lượng Công an nhân dân, bản thân đã rèn luyện cho mình một bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân. Với hơn 16 năm tham mưu, phục vụ các hoạt động của đại biểu dân cử và cơ quan dân cử, trong đó tập trung tham mưu các hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, bản thân đã học tập tích lũy được nhiều kinh nghiệm từ thực tế công tác và từ các vị lãnh đạo đi trước. Đây là cơ sở, là nền tảng quý báu giúp bản thân có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trong thời gian tới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bên cạnh sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, chắc chắn rằng rất cần sự quan tâm phối hợp, hỗ trợ của Mặt trận, đoàn thể, tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý cử tri và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, mong muốn được cử tri tín nhiệm, giao nhiệm vụ là người đại diện cho cử tri, tiếp thu và truyền tải những kiến nghị chính đáng của cử tri đến cấp có thẩm quyền xem xét. Tôi rất mong được gặp lại cử tri trong thời gian sớm nhất, để cùng với cử tri chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công việc và cuộc sống.

3. NGUYỄN VIỆT THÀNH

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VIỆT THÀNH

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VIỆT THÀNH

3. Ngày, tháng, năm sinh: 15-10-1965       

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.

7. Quê quán: Xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 105/2, Khu phố 5, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số Chứng minh nhân dân: 320530693. Ngày cấp 12-7-2009. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bến Tre.

10. Dân tộc: Kinh.       

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó chủ tịch UBND huyện.

15. Nơi công tác: UBND huyện Mỏ Cày Nam.

16. Ngày vào Đảng: 14-2-1992.

- Ngày chính thức: 14-2-1993; Số thẻ đảng viên 32.017912.

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

18. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã trao tặng: Bằng khen của UBND tỉnh năm 2020, 2021.

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

20. Là đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2004 - 2011, 2011 -2016, 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian; công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Từ tháng 5-1985 đến tháng 6-1989: Nhân viên Phòng Thống kê Mỏ Cày.

- Từ tháng 7-1989 đến tháng  8-1998: Chuyên viên Văn phòng UBND huyện Mỏ Cày.

- Từ tháng 9-1998 đến tháng 10-2003: Phó trưởng phòng Tư pháp huyện Mỏ Cày.

- Từ tháng 11-2003 đến tháng 12-2005: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp huyện Mỏ Cày.

- Từ tháng 1-2006 đến tháng 5-2007: Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Mỏ Cày.

- Từ tháng 6-2007 đến tháng 4-2010: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày.

- Từ tháng 5-2010 đến tháng 6-2010: Huyện ủy viên, Phó chánh Thanh tra huyện Mỏ Cày.

- Từ tháng 7-2010 đến tháng 8-2014: Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện Mỏ Cày Nam.

- Từ tháng 9-2014 đến tháng 8-2015: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã An Thạnh, Mỏ Cày Nam.

- Từ tháng 9-2015 đến tháng 10-2018: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện.

- Từ tháng 11-2018 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Qua các hội nghị hiệp thương giới thiệu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam và tập thể của UBND huyện, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú, tôi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện, tôi xin hứa:

- Luôn chấp hành, thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng,  chính sách, pháp luật của Nhà nước. Học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, giải quyết, xử lý công việc đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao hơn.

- Rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn đạo đức, lối sống trong sạch. Đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các tiêu cực khác. Trung thực, có trách nhiệm và quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

- Làm hết sức mình để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Các nghị quyết của HĐND phải bám sát với tình hình thực tế ở địa phương và có tính khả thi cao, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường hoạt động giám sát của HĐND để nắm và kiến nghị giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương.

- Thực hiện việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; qua đó kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và tạo được lòng tin của cử tri; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động HĐND, phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm là người đại diện của nhân dân, tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Tham gia thảo luận, tích cực đóng góp ý kiến các dự thảo nghị quyết, các kế hoạch, các đề án, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, sát với tình hình thực tế của tỉnh, của huyện trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội gắn với công tác giảm nghèo, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội đưa tỉnh, huyện phát triển nhanh và bền vững. Góp phần thực hiện đạt một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020 - 2025) như sau:

* Của tỉnh Bến Tre:          

+ Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,5 - 9,5%.

+ Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 87 triệu đồng.

+ Triển khai xây dựng đô thị loại I TP. Bến Tre; 3 đô thị loại III; 2 đô thị loại IV; 7 đô thị loại V.  80% xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 40% xã đạt nông thôn mới nâng cao; 4 huyện đạt huyện nông thôn mới.

+ Huy động trẻ trong độ tuổi vào nhà trẻ trên 10%; mẫu giáo 80%; tiểu học 99,9%; trung học cơ sở 98%; 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục phổ thông.

+ Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1% - 1,5%/năm; giải quyết việc làm cho 18.000 - 20.000 lao động; đưa lao động làm việc ở nước ngoài 2.000 lao động/năm.

+ Đến năm 2025 tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 95%, nước sạch 55%.

* Của huyện Mỏ Cày Nam:

+ Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 92 triệu đồng.

+ Giá trị sản xuất nông, ngư nghiệp tăng bình quân 3%/năm.

+ Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 18,7%/năm.

 + Tổng mức bán lẻ hàng hóa đến năm 2025 tăng bình quân 26,53%/năm.

+ Phấn đấu đến năm 2025 có 9 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Mỏ Cày Nam đạt chuẩn huyện nông thôn mới, xây dựng thị xã Mỏ Cày; trung tâm xã An Định đạt tiêu chí đô thị loại V.

+ Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5%/năm; giải quyết việc làm cho trên 15.000 lao động, xuất khẩu lao động trên 300 người và có 50% lao động qua đào tạo.

+ Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, trên địa bàn huyện.

- Sau khi có Nghị quyết HĐND với chức trách, nhiệm vụ là Phó chủ tịch UBND huyện sẽ triển khai tổ chức thực hiện có kết quả, đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, được cử tri quan tâm, từ đó có những giải pháp thực hiện có kết quả, theo dõi đôn đốc các cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc chậm thực hiện các kiến nghị của cử tri, của đại biểu HĐND.

Được cử tri tín nhiệm đã bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2016  -2021, tôi đã có nhiều cố gắng và đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Tích cực tham gia các hoạt động của HĐND, góp phần cho các nghị quyết của HĐND đã ban hành có tính khả thi cao, thực hiện có kết quả, góp phần quan trọng cho việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Tham gia đầy đủ cuộc giám sát, các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; kiến nghị và đeo bám việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và tạo được lòng tin của nhân dân.

Được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện, tôi cam kết sẽ thực hiện những nội dung cơ bản nêu trên để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND đáp ứng được nguyện vọng và sự tin tưởng của cử tri, để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

4. BÙI DƯƠNG THUẬT

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: BÙI DƯƠNG THUẬT

2. Họ và tên khai sinh: BÙI DƯƠNG THUẬT

3. Ngày, tháng, năm sinh: 14-6-1980

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

7. Quê quán: Xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 148/11 Vườn Lài, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số Căn cước công dân: 049080000142. Ngày cấp: 16/7/2020. Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Cao Đài.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12/ phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng Quản trị kinh doanh.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Kinh doanh.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc.

15. Nơi công tác: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Mê Kông.

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Hội Doanh nghiệp Châu Thành.

Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch Hội.

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

18. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã trao tặng: Bằng khen của UBND tỉnh năm 2020.

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian; công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

 - Từ tháng 9-1998 đến tháng 4-2001: Đi học tại Trường Cao đẳng Công nghiệp 4 (TP. Hồ Chí Minh).

- Từ tháng 5-2001 đến nay: Tự mở doanh nghiệp kinh doanh, là Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Mê Kông đồng thời là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Châu Thành (từ năm 2019).

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

- Tôi sinh ra tại miền Trung và lớn lên tại TP.HCM, từ năm 2015 về đây kinh doanh và xem Bến Tre là quê hương thứ 2. Vì vậy tôi rất vinh dự khi được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là cơ hội để tôi thay mặt cho cộng đồng doanh nghiệp và cử tri huyện Châu Thành để truyền tải ý chí, nguyện vọng của cử tri và cộng đồng doanh nghiệp đến HĐND tỉnh.

Trong buổi tiếp xúc với cô bác cử tri hôm nay, tôi có 3 chương trình hành động cần trình bày như sau:

Thứ nhất, trong thời gian 6 năm tôi về tại Bến Tre, tôi đã chứng kiến 2 lần ảnh hưởng lớn của xâm nhập mặn, dưới sự nỗ lực của chính quyền, nhân dân các cấp đã kiểm soát một phần ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, tình hình diễn biến khí hậu ngày càng phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân và doanh nghiệp. Nếu được là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ đề xuất chính quyền địa phương:

- Sớm triển khai các dự án ngăn mặn.

- Tập trung nghiên cứu các giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với hạn mặn.

Thứ hai,  tình hình canh tác nông nghiệp của người dân hiện nay còn manh mún, thiếu tập trung, thiếu liên kết. Nếu được là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ đề xuất chính quyền địa phương:

- Xây dựng vùng canh tác tập trung, chuyên canh năng suất cao.

- Xây dựng các chuỗi giá trị nông sản để tăng thu nhập cho người dân.

Thứ ba, hiện tại nguồn nhân lực lao động tay nghề cao tại khu vực ĐBSCL nói chung  và Bến Tre nói riêng đang thiếu hụt.

Nếu tôi là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ đề xuất chính quyền địa phương:

- Thúc đẩy liên kết với các trường đại học, trường nghề mở các cơ sở đào tạo tại địa phương để đào tạo nhân lực trình độ cao về nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, thủy sản.

- Mặc khác, đề xuất chính sách thu hút nguồn nhân lực cao từ các địa phương khác, để con em của Bến Tre có điều kiện quay về làm việc tại tỉnh nhà.

Cuối cùng để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh tôi sẽ thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và có đề xuất kịp thời để biến những tâm tư nguyện vọng này thành nghị quyết hoặc hành động khác của HĐND.

Bản thân tôi cũng không ngừng học hỏi, hoàn thiện thêm tư cách đạo đức để xứng đáng với tư cách là đại biểu HĐND tỉnh.

5. TRẦN THỊ BÍCH VÂN

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN THỊ BÍCH VÂN

2. Họ và tên khai sinh: TRẦN THỊ BÍCH VÂN

3. Ngày, tháng, năm sinh: 22-4-1984 

4. Giới tính: Nữ .

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. 

7. Quê quán: Xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 6/1 Lê Quý Đôn, phường An Hội, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số Chứng minh nhân dân: 321120673. Ngày cấp: 09/9/2016. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bến Tre.

10. Dân tộc: Kinh.          

11. Tôn giáo: Không. 

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông:12/12/phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Du lịch.

- Lý luận chính trị: Sơ cấp.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ B; Nhật, trình độ N5.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Người làm công tác hội.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó chủ tịch.

15. Nơi công tác: Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Bến Tre.

16. Ngày vào Đảng: 03-11-2013.

- Ngày chính thức: 03-11-2014; Số thẻ đảng viên 32.049655.

- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ.

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

18. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã trao tặng: Bằng khen của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Trung ương năm 2017; Bằng khen của UBND tỉnh năm 2020.

18. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian, công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể)

- Từ tháng 5-2008 đến tháng 12-2011: Chuyên viên, Quyền Trưởng phòng Hỗ trợ doanh nghiệp và Thông tin thị trường, Ban Quản lý dự án DBRP Bến Tre.

- Từ tháng 1-2012 đến tháng 12-2013: Giảng viên, Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi.

- Từ tháng 1-2013 đến tháng 8-2015: Nghỉ việc để điều trị bệnh.

- Từ tháng 9-2015 đến nay: Chuyên viên, Chánh Văn phòng, Phó chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Bến Tre.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi rất vui mừng và vinh dự khi được cơ quan nơi công tác giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, ngoài nhiệm vụ chung của một đại biểu HĐND tỉnh theo quy định, tôi sẽ tập trung thực hiện một số nội dung tâm huyết sau:

1. Tôi sẽ luôn lắng nghe, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề cử tri quan tâm tới cơ quan chức năng. Để làm được điều đó, tôi sẽ xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, đi thực tế, lắng nghe ý kiến cử tri định kỳ để có đủ cơ sở thực tiễn kiến nghị những vấn đề cử tri và người dân quan tâm trước HĐND tỉnh, trước các cơ quan chức năng những đề xuất, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

2. Với vai trò là đại biểu HĐND và là Phó chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Bến Tre là đơn vị được tỉnh giao thực hiện chức năng chuyên trách đối ngoại nhân dân, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tôi sẽ làm hết sức để tranh thủ huy động nguồn lực trong và ngoài nước, đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, trong đó có huyện Mỏ Cày Nam để đời sống người dân ngày càng cải thiện, trước mắt ưu tiên các nội dung sau:

- Một là, nâng cao đời sống kinh tế cho người dân trồng dừa: tiếp tục nghiên cứu, đưa ra các giải pháp để phòng trừ sâu đầu đen hại dừa; xây dựng các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trồng dừa, kết hợp du lịch để nâng cao thu nhập cho người trồng dừa.

 - Hai là, xây dựng các mô hình giảm ô nhiễm trong chăn nuôi phù hợp với khả năng tài chính của người dân, có chính sách hỗ trợ người dân. Thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến các sản phẩm có giá trị gia tăng cao từ chăn nuôi heo, tạo điều kiện gắn kết người chăn nuôi với cơ sở thu mua, chế biến và tiêu thụ có lợi nhất.

- Ba là, xây dựng và triển khai chương trình phòng chống hạn mặn, thích ứng với biến đổi khí hậu như: đầu tư và xây dựng các công trình phòng, chống hạn mặn, các mô hình sản xuất phù hợp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý với điều kiện xâm nhập mặn để hỗ trợ người dân; đặc biệt phải đảm bảo giải pháp cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân trên địa bàn huyện, cụ thể là các công trình thủy lợi, hỗ trợ cung cấp máy lọc nước RO để cung cấp nước ngọt cho người dân mùa hạn mặn, hỗ trợ cung cấp dụng cụ chứa nước ngọt cho người dân nhằm cải thiện kinh tế, đời sống của nhân dân.

- Bốn là, vận động các nguồn lực trong và ngoài nước góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, công tác giảm nghèo để hỗ trợ cho người dân như xây dựng nhà tình thương, tặng học bổng, quà Tết và các chương trình khác trong điều kiện cho phép để cải thiện điều kiện sản xuất và đời sống.

- Năm là, vận động các nguồn lực trong và ngoài nước, cùng với chính quyền các cấp từng bước nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện như xây dựng cầu, đường phục vụ việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân được thuận lợi.

3. Là ứng cử viên nữ, tôi sẽ nghiên cứu đề xuất với HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các chính sách phù hợp, thiết thực để phụ nữ được chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần; tạo nhiều việc làm tốt hơn cho phụ nữ ở khu vực nông thôn.

Kính thưa cô bác, anh chị cử tri, cho dù tôi có trúng cử đại biểu HĐND tỉnh hay không, tôi cũng sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhất từng nhiệm vụ được giao và những điều đã báo cáo với bà con hôm nay.

Cuối cùng, tôi xin trân trọng cảm ơn quý cô bác, anh chị đã dành thời gian tham dự và cám ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam, chính quyền các cấp đã tổ chức buổi tiếp xúc cử tri để tôi có điều kiện trình bày những điều mình có thể làm được và cùng cô bác, anh chị xây dựng quê hương Mỏ Cày Nam ngày càng giàu đẹp, đời sống bà con ngày một tốt hơn.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN