Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 5

17/05/2021 - 07:47

BDK - Đơn vị bầu cử số 5: gồm Tân Thanh, Tân Hào, Tân Lợi Thạnh, Thạnh Phú Đông, Hưng Lễ, Hưng Nhượng. Số người ứng cử: 03 người; số đại biểu HĐND được bầu: 02 người

1. LÊ THANH BẰNG

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: LÊ THANH BẰNG

2. Họ và tên khai sinh: LÊ THANH BẰNG

3. Ngày, tháng, năm sinh: 14-5-1984

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

7. Quê quán: Xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

8. Nơi đăng ký thường trú: Ấp An Thuận, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Nơi ở hiện nay: Số 381B, Khu phố 5, phường Phú Khương, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

9. Số Căn cước công dân: 083084000645. Ngày cấp: 3-4-2021. Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật.

- Học vị: Thạc sĩ luật chuyên ngành Hình sự và Tố tụng hình sự.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1.

13. Nghề nghiệp hiện nay, Công chức,

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó giám đốc.

15. Nơi công tác: Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre.

16. Ngày vào Đảng: 7-10-2010.

- Ngày chính thức: 7-10-2011; Số thẻ đảng viên: 32.042199.

- Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư Đảng ủy.

 17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp năm 2019; Bằng khen của Trung ương Đoàn năm 2010, 2014.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian; công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Từ tháng 7-2006 đến tháng 3-2009: Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý - Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 4-2009 đến tháng 9-2010: Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý - Sở Tư pháp; Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp.

- Từ tháng 10-2010 đến tháng 8-2011: Trưởng Chi nhánh số 01, Trung tâm Trợ giúp pháp lý - Sở Tư pháp; Bí thư Chi đoàn Sở Tư pháp.

- Từ tháng 9-2011 đến tháng 3-2016: Phó giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý; Bí thư Chi đoàn Sở Tư pháp; Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn (2012 - 2017); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp (2015 - 2020); Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp (2015 - 2020).

- Từ tháng 4-2016 đến ngày 15-12-2020: Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp. Phó bí thư Đoàn khối Cơ quan tỉnh (2016-2017), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp (2015 - 2020); Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp (2015 - 2020); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp (2020 - 2025).

- Từ 15-12-2020 đến nay: Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Tư Pháp. 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tôi, đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao đối với cử tri huyện nhà, tỉnh nhà là cơ hội để tôi có điều kiện cống hiến cho nhân dân, cho quê hương nhiều hơn trên cương vị người đại biểu nhân dân.

Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi cam kết sẽ thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện để làm tốt trách nhiệm của một đại biểu HĐND tỉnh; giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và kịp thời đưa tiếng nói của nhân dân đến các diễn đàn của HĐND tỉnh, đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền về những vấn đề mà cử tri quan tâm, mong chờ; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

2. Tham gia thảo luận và biểu quyết có trách nhiệm các vấn đề quan trọng của tỉnh thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh, của đại biểu HĐND tỉnh; đặc biệt là đề xuất cơ chế, chính sách liên quan đến đời sống của nhân dân như: phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân; phát triển y tế, giáo dục; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn; giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức; phòng chống các tai nạn, tệ nạn xã hội...

3. Với vai trò là Phó giám đốc Sở Tư pháp - cơ quan tham mưu xây dựng thể chế, tôi sẽ quan tâm xây dựng các quy định pháp luật, các cơ chế, chính sách của địa phương theo hướng: bảo đảm quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi cao, sát với tình hình thực tiễn địa phương; đảm bảo chất lượng việc lấy ý kiến nhân dân và các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp trong ban hành các chính sách… 

 4. Bản thân sẽ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, đặc biệt là nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Hình thành thói quen sử dụng pháp luật trong điều chỉnh các quan hệ xã hội.

Mong muốn của tôi là: mỗi người trong cuộc sống của mình trước khi làm một việc gì đó nên tự hỏi, tự vấn: “Việc này pháp luật quy định thế nào? Mình làm vậy có vi phạm gì không? Sẽ có hậu quả gì và mình sẽ bị xử lý thế nào nếu vi phạm?...

Mỗi người dân chúng ta cần:

Biết luật - Hiểu luật để không phạm luật;

Biết luật - Hiểu luật - Sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính mình và cộng đồng.

Tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của quê hương và đất nước, nhất là với đời sống của bà con huyện nhà, tỉnh nhà. Tôi sẽ không ngừng cố gắng để thực hiện tốt nhất những vấn đề nêu trên, góp phần vào sự phát triển chung, đáp ứng sự tin tưởng, mong đợi của cử tri.

2. NGUYỄN THỊ HIỀN

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ HIỀN

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ HIỀN

3. Ngày, tháng, năm sinh: 26-7-1974

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

7. Quê quán: Xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 79B/3, Ấp 3, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số Chứng minh nhân dân: 320843423. Ngày cấp: 10-7-2013. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bến Tre.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Hành chính học.

- Học vị: Thạc sĩ Quản lý công.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Cử nhân ngôn ngữ Anh.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức - Giảng viên.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng phòng.

15. Nơi công tác: Trường Chính trị tỉnh Bến Tre.

16. Ngày vào Đảng: 21-1-1998.

- Ngày chính thức: 21-1-1999; Số thẻ đảng viên: 32.010217.

- Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Chính trị.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2006-2008; Bằng khen của UBND tỉnh (2010 - 2012, 2012 - 2014, 2016 - 2018).

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian; công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

 - Từ tháng 6-1992 đến tháng 6-2001: Cán bộ Văn phòng UBND thị trấn Giồng Trôm.

- Từ tháng 7-2001 đến tháng 4-2006: Cán bộ Giáo vụ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Giồng Trôm.

- Từ tháng 5-2006 đến tháng 11-2008: Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Giồng Trôm.

- Từ tháng 12-2008 đến tháng 10-2009: Chuyên viên Phòng Đào tạo Trường Chính trị tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 11-2009 đến tháng 3-2015: Phó trưởng phòng Đào tạo Trường Chính trị tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 4-2015 đến tháng 11-2015: Quyền Trưởng phòng Đào tạo Trường Chính trị tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 12-2015 đến nay: Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, Phó chủ tịch, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Chính trị tỉnh Bến Tre.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, mttq và các tổ chức chính trị - xã hội đã giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với tôi, đây là một niềm vinh dự rất lớn, càng vinh dự hơn khi tôi được giới thiệu về với 6 xã của quê hương Giồng Trôm, là nơi tôi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương với bề dày truyền thống và lịch sử hào hùng. Nhưng cùng với niềm vinh dự đó, điều làm cho tôi luôn trăn trở, suy nghĩ chính là trách nhiệm của mình đối với quê hương, với bà con nhân dân trong điều kiện kinh tế tỉnh nhà còn rất nhiều khó khăn, nhất là những khó khăn, thiệt hại mà bà con phải gánh chịu qua đợt hạn, mặn kéo dài và khắc nghiệt; những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến cuộc sống và kinh tế của bà con cử tri.

Chính điều đó đã đặt ra cho tôi một câu hỏi: nếu trở thành đại biểu HĐND tỉnh, ngoài chức năng, nhiệm vụ được giao hiện nay, thì tôi sẽ đóng góp gì cho hoạt động của HĐND tỉnh và tôi sẽ làm được điều gì cho bà con nhân dân, nhất là đối với bà con cử tri nơi bầu ra mình. Và tôi đã tìm hiểu để có nhận thức đúng đắn về vị trí, trách nhiệm của người đại biểu HĐND: Đây là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; có mối liên hệ chặt chẽ với bà con cử tri nơi bầu ra mình; có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri… Vì vậy, nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi vào HĐND tỉnh, tôi sẽ phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân với tất cả tình cảm, tâm huyết và trách nhiệm của mình.

1. Về nhiệm vụ chung của người đại biểu HĐND, tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật; hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; thường xuyên tiếp xúc cử tri, giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh tại các kỳ họp của HĐND, phản ánh với các cấp, các ngành có liên quan, có thẩm quyền giải quyết; tích cực tham gia cùng với HĐND xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nói chung, đối với huyện Giồng Trôm và các xã nơi tôi ứng cử nói riêng, giúp ổn định cuộc sống của bà con nhân dân; quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu chung mà Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã đề ra là, phấn đấu xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030. Bởi đây không chỉ là mong muốn và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh nhà mà còn là điều kỳ vọng rất lớn của bà con nhân dân.

2. Với chức trách, nhiệm vụ hiện nay, công tác tại Trường Chính trị tỉnh, có lẽ tôi sẽ không dám hứa hẹn nhiều để bà con phải kỳ vọng, nhưng trong phạm vi, giới hạn lĩnh vực tham mưu phụ trách, tôi quyết tâm thực hiện tốt hai nhiệm vụ, đối với mình và đối với cử tri.

Với bản thân: ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, giữ gìn tư cách đạo đức, mãi xứng đáng là người thầy trường chính trị vững về chuyên môn, chuẩn về phong cách, tâm huyết và trách nhiệm với nghề, luôn gương mẫu, đi đầu, đảm đương và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ, công chức, viên chức; của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của bà con cử tri.

Với bà con cử tri ở xã: Với chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị là nơi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các cấp của tỉnh, là Trường Đảng duy nhất của Tỉnh ủy, từ chức năng, nhiệm vụ thì trường không trực tiếp phục vụ cho bà con nhưng là khâu trung gian, là cầu nối, là nơi duy nhất đào tạo cho xã nhà có được một đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ này, bằng những kiến thức lý luận, bằng những kỹ năng, bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm được trau dồi, rèn luyện tại Trường Chính trị. Đội ngũ này chính là con em của bà con xã nhà, đồng thời là những người có trách nhiệm phục vụ trực tiếp, tận tâm, tận lực với bà con nơi đây. Trường Chính trị tỉnh sẽ không ngừng đổi mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, để xứng đáng là cầu nối, đưa đến cho bà con những người cán bộ, công chức có đủ đức, có đủ tài, toàn tâm, toàn ý phụng sự cho Đảng và phục vụ nhân dân.

 3. Với tâm huyết và trách nhiệm của mình đối với quê hương, với bà con nhân dân tỉnh nhà, tôi rất mong nhận được sự tín nhiệm và ủng hộ của bà con cử tri để tôi có cơ hội được làm việc và cống hiến trong lĩnh vực hoạt động mới. Tuy nhiên, dù có trúng cử hay không trúng cử, tình cảm của tôi đối với quê hương vẫn không thay đổi và tôi hứa rằng, sẽ luôn nỗ lực phấn đấu làm tròn mọi nhiệm vụ được phân công dù ở bất kỳ vị trí nào.

3. NGUYỄN VĂN THỐNG

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN THỐNG

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN QUỚI

3. Ngày, tháng, năm sinh: 20-12-1963

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

7. Quê quán: Xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 689, ấp 3, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

 9. Số Chứng minh nhân dân: 320187502. Ngày cấp: 24-3-2009. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bến Tre.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Nông nghiệp, Cử nhân Luật.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách, HĐND tỉnh Bến Tre.

15. Nơi công tác: Ban Kinh tế và Ngân sách, HĐND tỉnh Bến Tre.

16. Ngày vào Đảng: 17-12-1992.

- Ngày chính thức: 17-12-1993; Số thẻ đảng viên: 32.002109.

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND tỉnh.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2012; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2020.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu HĐND huyện Giồng Trôm, nhiệm kỳ 2004 - 2011; đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian; công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Từ tháng 10-1985 đến tháng 1-1989: Cán bộ Trạm Bảo vệ thực vật huyện Giồng Trôm; Trưởng phòng Kỹ thuật, Phó giám đốc Công ty Dịch vụ cây trồng huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 2-1989 đến tháng 12-1990: Giám đốc Nông - Lâm trường quốc doanh huyện Giồng Trôm đóng tại huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

- Từ tháng 1-1991 đến tháng 12-1995: Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó bí thư Thường trực Huyện Đoàn Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 1-1996 đến tháng 10-2000: Phó trưởng phòng Kinh tế, Phó trưởng phòng Nông nghiệp huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 11-2000 đến tháng 5-2004: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 6-2004 đến tháng 5-2016: Phó chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 6-2016 đến nay: Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách - HĐND tỉnh Bến Tre.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề cử tham gia ứng cử; được hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm cao và được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre hiệp thương giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại khu vực ứng cử gồm 6 xã: Tân Thanh, Hưng Nhượng, Hưng Lễ, Thạnh Phú Đông, Tân Lợi Thạnh và Tân Hào, huyện Giồng Trôm.

Được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ tới là vinh dự của bản thân, gia đình và cơ quan và là trách nhiệm phải tham gia cùng với xã hội để góp phần nhỏ của mình trong việc củng cố xây dựng tổ chức HĐNĐ tỉnh vững mạnh, phát huy hiệu quả của cơ quan quyền lực ở địa phương; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân tỉnh nhà.

Tôi được sinh ra và lớn lên tại huyện Giồng Trôm, luôn được sự yêu thương, giúp đỡ của nhân dân trong suốt quá trình sống, học tập và công tác và tôi đã trưởng thành từ đó.

Tỉnh Bến Tre nói chung, quê hương Giồng Trôm của chúng ta nói riêng, về kinh tế - xã hội thì chưa thể xem là khá giả lắm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn; thời gian gần đây xâm nhập mặn, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp đã tác động xấu hơn đến đời sống và sản xuất, làm cho đời sống nhân dân ngày càng khó khăn hơn.

Giồng Trôm còn là huyện thuần nông, thu nhập nông thôn thấp, hạ tầng nông thôn như: giao thông, điện, nước sạch còn nhiều khó khăn; ngân sách địa phương eo hẹp, chế độ chính sách đãi ngộ đối với cán bộ cơ sở còn nhiều bất cập chưa tương xứng với mức cống hiến và còn nhiều vấn đề xã hội khác cần phải quan tâm. Trong khó khăn chung của huyện Giồng Trôm vùng đất ven sông Hàm Luông gồm 6 xã: Tân Thanh, Hưng Nhượng, Hưng Lễ, Thạnh Phú Đông, Tân Lợi Thạnh và Tân Hào là vùng đất tốt, tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp vùng này còn rất lớn nhưng chưa phát triển được là do thiếu nước ngọt và đang bị xâm nhập mặn từng kỳ trong năm qua vàm Thủ Cửu.

Những khó khăn của vùng đất này nói riêng và Giồng Trôm nói chung còn đang là những trăn trở của bản thân và tôi cũng mong muốn làm được nhiều việc gì đó cho sự phát triển của quê hương. Được sự tín nhiệm của cử tri trong khu vực bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, sẽ là điều kiện thuận lợi giúp tôi thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 Bản thân luôn rèn luyện, tu dưỡng thành người công dân tốt, người đảng viên gương mẫu và người đại biểu của nhân dân thật xứng đáng.

 Luôn học tập, nâng cao kỹ năng, góp phần nhỏ của mình và việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh thực hiện tốt chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, chăm lo tốt cho đời sống của nhân dân.

Tại khu vực ứng cử, tôi sẽ phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Giồng Trôm, nhân dân trong khu vực kiến nghị UBND tỉnh, sở, ngành chức năng tỉnh một số việc sau:

1. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm hoàn thành công trình cống thủy lợi Thủ Cửu (Dự án JICA) và dự án đê bao ngăn mặn sông Hàm Luông đoạn từ cống Sơn Đốc 2 đến cống Cái Mít đã có quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của cấp thẩm quyền.

2. Tăng cường việc quản lý, vận hành hệ thống cống thủy lợi trong vùng đảm bảo ngọt hóa thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả và thúc đẩy liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp - thủy sản cho nông dân.

3. Vận động nhân dân trong vùng đồng tình trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng sớm giao mặt bằng cho dự án đê sớm thi công hoàn thành các công trình ngăn mặn và tham gia bảo vệ tốt môi trường.

4. Đầu tư nâng cấp Nhà máy nước Tân Hào. Tiếp tục vận động xã hội hóa đầu tư hướng đến giải quyết nhu cầu tối thiểu về nước sạch cho dân trong vùng.

5. Rà soát, thực hiện tốt các chính sách cán bộ ở cơ sở, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế và chính sách xã hội khác hợp lý và phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế của tỉnh.

Trên đây là nội dung dự kiến trong chương trình hành động của tôi khi trở thành đại biểu của nhân dân trong nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên, dù ở cương vị nào, được làm đại biểu nhân dân hay không thì bản thân là một cán bộ, đảng viên vẫn phải có trách nhiệm với dân, với tỉnh nhà.

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN