Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” năm 2023

13/09/2023 - 21:03

BDK.VN - Nhằm đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (PCCC)” (4-10-2023), UBND tỉnh vừa có văn bản tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” năm 2023.

Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và đồng loạt tổ chức hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” năm 2023.

Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và đồng loạt tổ chức hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị; các địa phương trên địa  bàn tỉnh nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại cơ sở, khu dân cư. Chủ động xây dựng kế hoạch và đồng loạt tổ chức hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” năm 2023 phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trọng tâm là tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, kỹ năng về PCCC và CNCH cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các hộ gia đình trong phạm vi toàn tỉnh. Vận động 100% hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy xách tay. Tập trung đa dạng các nội dung, hình thức tuyên truyền; chú ý thực hiện xây dựng và đăng phát các phim phóng sự, cảnh báo, hướng dẫn an toàn PCCC và CNCH; giới thiệu, nhân rộng các gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân PCCC và CNCH.

Tổ chức tuyên truyền lưu động, treo, gắn pa-nô, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng ở nơi công cộng và cổng các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trong phạm vi quản lý để kịp thời phát hiện, khắc phục ngay những thiếu sót, tồn tại và có biện pháp duy trì các điều kiện an toàn PCCC theo quy định pháp luật. Quán triệt thực hiện phương châm “Bốn tại chỗ”, quan tâm củng cố, đầu tư kinh phí trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành.

Phát huy chất lượng, hiệu quả các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”; rà soát xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các phương án chữa cháy tại cơ sở; chuẩn bị sẵn sàng để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời khi có sự cố, tai nạn cháy, nổ xảy ra. Phát hiện bồi dưỡng củng cố, nâng chất, nhân rộng các gương người tốt, việc tốt; điển hình tiên tiến trong phong trào PCCC và CNCH.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an các cấp tăng cường phối hợp quản lý, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ quan, đơn vị, cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, cơ sở khắc phục những tồn tại, thiếu sót về PCCC; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về PCCC theo quy định pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực tập các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có sự phối hợp của nhiều lực lượng tham gia.

Tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra. Từ nay đến ngày 31-10-2023, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức thực tập 1 phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN