Tổ chức kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tiếp

15/12/2021 - 06:14

BDK.VN - Ngày 14-12-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có công văn 2952 về việc hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh (HS) tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch Covid-19.

Học sinh tiểu học học tập tại nhà.

Học sinh tiểu học học tập tại nhà.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, đối với lớp 1, lớp 2, bài kiểm tra định kỳ được tổ chức bằng hình thức trực tiếp. Các cơ sở giáo dục thực hiện các giải pháp linh hoạt, phù hợp với thực tế đảm bảo an toàn trong phòng dịch. Cụ thể, lập kế hoạch thời gian thực hiện bài kiểm tra định kỳ, tổ chức họp với cha mẹ HS để phổ biến, hướng dẫn, tạo sự đồng thuận về phương án thực hiện;

Chia nhỏ số HS của lớp đảm bảo an toàn phòng dịch để tổ chức hướng dẫn, ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức, định hướng nội dung “cốt lõi” cho HS trước khi tổ chức bài kiểm tra định kỳ đối với môn Toán, môn Tiếng Việt linh hoạt vào các thời điểm, phù hợp với từng đối tượng và tình hình diễn biến dịch Covid-19 tại địa phương. Việc đánh giá HS cuối học kỳ I và cuối năm học theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT.

Trong trường hợp bất khả kháng, tại thời điểm kiểm tra định kỳ học sinh không thể đến trường để làm bài kiểm tra bằng hình thức trực tiếp, cơ sở giáo dục có trách nhiệm báo cáo phương án, điều kiện tổ chức kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tuyến để được kiểm tra các điều kiện đảm bảo theo quy định trước khi thực hiện.

Đối với các lớp 3, lớp 4, lớp 5, bài kiểm tra định kỳ được tổ chức linh hoạt bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, phù hợp với điều kiện cụ thể và diễn biến tình hình dịch Covid-19 tại địa phương vào thời điểm tổ chức đánh giá. Thực hiện bài kiểm tra định kỳ đối với các môn học: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học tại các thời điểm cuối học kỳ I và cuối năm học.

Riêng lớp 4, lớp 5 có thêm bài kiểm tra định kỳ vào giữa học kỳ I và giữa học kỳ II đối với môn Toán và môn Tiếng Việt theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT. 

Sở GD&ĐT yêu cầu việc tổ chức bài kiểm tra định kỳ phải được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, đánh giá đúng chất lượng học tập của học sinh. Có thể thực hiện chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ, linh hoạt thực hiện vào các thời điểm phù hợp với từng đối tượng và tình hình diễn biến dịch Covid-19 tại địa phương.

 Nội dung đề kiểm tra định kỳ phù hợp với yêu cầu cần đạt về nội dung học tập và các thành phần năng lực của môn học. Đánh giá định kỳ về nội dung học tập các môn học, hoạt động giáo dục mức hoàn thành tốt, hoàn thành, chưa hoàn thành; về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực là tốt, đạt, cần cố gắng theo quy định.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN