Tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng

31/08/2020 - 19:23

BDK.VN - Ngày 31-8-2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm khoa học kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo, với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội”. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng chủ trì tọa đàm.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu kết thúc buổi tọa đàm.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu kết thúc buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm có 7 tham luận được trình bày và 2 ý kiến phát biểu, thảo luận. Nhìn chung, nội dung các tham luận và ý kiến phát biểu, thảo luận đều đi vào trọng tâm, khoa học, có liên hệ thực tiễn và bám vào gợi ý thảo luận của chủ trì tọa đàm, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra. Đều khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng, những cống hiến của ngành Tuyên giáo 90 năm qua trong công tác lãnh đạo toàn diện của Đảng. Công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng học tập lý luận chính trị, tư tưởng luôn được quan tâm, cải tiến cả nội dung, hình thức, từng bước nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, công tác đấu tranh phản bác, an ninh tư tưởng và dư luận xã hội, báo chí.

Phát biểu kết thúc tọa đàm, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam lưu ý: Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác tuyên giáo là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Kế đến là vận động tạo sự đồng thuận cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương. Nhiệm vụ khá phức tạp hiện nay đặt ra là việc đấu tranh trên không gian mạng theo Luật An ninh mạng, cần khảo sát và nắm thông tin trên mạng, xử lý đúng quy định nếu thấy sai phạm; mặt khác, tổ chức lực lượng, phân công trên mạng, sử dụng công nghệ thông tin để làm công tác tuyên truyền, phản bác, vận động nhân dân.

Phát huy tối đa đội ngũ làm công tác tuyên truyền và cơ quan truyền thông; phối hợp với các ngành, Mặt trận, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, nhất là công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Ngành Tuyên giáo chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo chất lượng cho đội ngũ cán bộ các cấp nhằm đáp ứng với yêu cầu mới; kịp thời thông tin những vấn đề mới, phát sinh.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN