Tọa đàm trực tuyến về nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại

14/06/2022 - 14:54

BDK.VN - Ngày 14-6-2022, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị tọa đàm trực tuyến 53 điểm cầu trên toàn quốc về nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam với các cơ quan, bộ, ngành, địa phương.

Tại điểm cầu Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga chủ trì hội nghị.

Phó chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Đỗ Minh Đức tham gia phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Phó chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Đỗ Minh Đức tham gia phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh, tham dự có Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Trương Minh Nhựt, các Phó chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Đỗ Minh Đức, Trần Thị Bích Vân.

Tại hội nghị, đại biểu được quán triệt các nội dung về: Chủ trương, đường lối của Đảng về công tác thông tin đối ngoại và yêu cầu đặt ra đối với công tác thông tin đối ngoại hiện nay; công tác thông tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao và định hướng phối hợp trong công tác thông tin đối ngoại với Liên hiệp Hữu nghị; công tác thông tin đối ngoại của Liên hiệp Hữu nghị trong tình hình mới.

Các tổ chức thành viên trung ương và địa phương đã tham gia thảo luận về thực trạng và đề xuất trong triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại.

Tham gia thảo luận, Phó chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Đỗ Minh Đức cho rằng: Nhận thức vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, Liên hiệp hữu nghị Bến Tre đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác thông tin đối ngoại nhân dân đầy đủ, kịp thời bám sát các vấn đề thời sự, nhằm phản ánh rõ các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; đóng góp vào việc tăng cường nhận thức, nâng cao đồng thuận xã hội, và tích cực quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Điểm nổi bật là tập trung đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền, tranh thủ tối đa các phương tiện và ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền đối ngoại, duy trì hiệu quả các kênh thông tin.

Theo ông Đỗ Minh Đức, trong bối cảnh nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, thông tin đối ngoại ngày càng thể hiện rõ vai trò nòng cốt góp phần quan trọng vào bảo vệ Tổ quốc và phục vụ đắc lực cho phát triển của địa phương. Trong thời gian tới, Liên hiệp Hữu nghị xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại theo hướng đảm bảo chính xác - kịp thời - hấp dẫn - phù hợp - hiệu quả và đa ngôn ngữ với các nhiệm vụ giải pháp trong tâm, như: Tập trung nâng cao nhận thức về vai trò và thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong công tác thông tin đối ngoại; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đến các cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho cán bộ phụ trách về thông tin đối ngoại…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh: Liên hiệp Hữu nghị đã xác định định hướng chiến lược chính trong công tác thông tin đối ngoại của hệ thống Liên hiệp Hữu nghị là thông qua các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, vận động phi chính phủ nước ngoài tăng cường cung cấp thông tin cho bạn bè, đối tác của Liên hiệp Hữu nghị về tình hình phát triển của Việt Nam trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là những thông tin về đảm bảo quyền con người, tự do tín ngưỡng và tôn giáo, chủ quyền biển đảo, biên giới, lãnh thổ.

Mở rộng các kênh thông tin đối ngoại, các hoạt động giao lưu, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước. Tiếp tục củng cố, hoàn thiện, hiện đại hóa mạng lưới phương tiện truyền thông trong toàn hệ thống Liên hiệp Hữu nghị. Nâng cao năng lực cán bộ của Liên hiệp, đặc biệt là đội ngũ chuyên trách về công tác thông tin đối ngoại.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN