Tọa đàm về nâng cao chất lượng đảng viên trẻ

31/07/2013 - 08:13

Ngày 26-7-2013, Huyện ủy Thạnh Phú tổ chức buổi tọa đàm về nâng cao chất lượng đảng viên trẻ. Đồng chí Trần Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì.

Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên (đảng viên trẻ) luôn được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả đáng kể, góp phần nâng cao số lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết của cấp ủy đề ra, tạo sự chuyển biến tích cực trong nội bộ Đảng, lòng tin của nhân dân. Tuy nhiên, chất lượng sinh hoạt của tổ chức Đảng, đảng viên ở một số nơi không cao (tập trung là ở các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở), nhất là đảng viên trẻ, đảng viên là bộ đội xuất ngũ; trong công tác phát triển đảng viên còn có biểu hiện chạy theo thành tích.

Kết thúc buổi tọa đàm, đồng chí Trần Thanh Tùng chỉ đạo: Các tổ chức Đảng ở cơ sở tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm, gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” một cách thiết thực, đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến rõ rệt về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chi bộ phải theo Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, đảm bảo đúng thực chất, khắc phục tư tưởng chạy theo thành tích; phát triển Đảng viên mới không chạy theo chỉ tiêu, số lượng mà phải coi trọng chất; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên từ khâu kết nạp, đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện của người vào Đảng.

Hồng Vân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN