Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Tình báo quốc phòng góp phần bảo đảm cho đất nước giữ vững thế chủ động

24/03/2008 - 22:28
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gắn huy hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên lá quân kỳ “Quyết Thắng” của Tổng cục II

Ngày 24/3/2008, trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao những thành tích cũng như đặt ra một số nhiệm vụ mà đơn vị anh hùng này phải thực hiện tốt.

Lễ trao danh hiệu cao quý trên có sự tham dự của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và lãnh đạo nhiều Bộ, Ban, ngành của Trung ương, các đơn vị trong quân đội, các thế hệ cán bộ của Tổng cục II qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ đây là niềm vinh dự to lớn của Tổng cục II là sự đánh giá xứng đáng thành tích xuất sắc của ngành Tình báo quốc phòng.
Ngày 25/10/1945, Phòng Tình báo trực thuộc Bộ Tổng tham mưu được thành lập, đánh dấu ngày ra đời của ngành Tình báo quốc phòng Việt Nam.

Trải qua hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đơn vị đã trưởng thành và lớn mạnh không ngừng, đạt nhiều thành tích xuất sắc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chỉ rõ: Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay đòi hỏi ngành Tình báo Việt Nam nói chung, Tình báo quốc phòng nói riêng phải thực sự hùng mạnh, vững chắc, nhạy bén và sắc sảo hơn, cung cấp tin tức tốt, kịp thời và toàn diện hơn, góp phần bảo đảm cho đất nước giữ vững thế chủ động, luôn ổn định và phát triển đúng hướng.

Để thực hiện tốt điều đó, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị Tổng cục II, trước hết phải tăng cường lãnh đạo, giáo dục, chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nắm chắc đường lối, quan điểm, nguyên tắc tổ chức hoạt hoạt động của ngành. Đồng thời coi trọng tổng kết thực tiễn, xây dựng và từng bước nâng cao lý luận, nghệ thuật tình báo quốc phòng.

Tổng cục phải tập trung bồi dưỡng, huấn luyện, rèn luyện, xây  dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, chuyên viên, nhất là những người trực tiếp công tác nghiệp vụ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực nghiệp vụ sắc sảo, trình độ kiến thức tương xứng với chức trách, cương vị công tác, đặc biệt là phải có tư chất của người tình báo cách mạng.

Tổng Bí thư yêu cầu đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, gắn công tác xây d

Nguồn Website Chính phủ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN