Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

19/01/2021 - 13:39

BDK.VN - Ngày 19-1-2021, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Đề án Bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020 (Đề án 567), Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ). Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười tham dự tại điểm cầu tỉnh.

Đại biểu tại điểm cầu tỉnh dự hội nghị.

Đại biểu tại điểm cầu tỉnh dự hội nghị.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, sau 10 năm triển khai thực hiện, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 đã đạt những kết quả quan trọng. Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các tỉnh thuộc phạm vi Đề án 500 trí thức trẻ, tuyển chọn, bồi dưỡng và bố trí đội viên đề án về làm công chức cấp xã tại 500 xã thuộc các huyện nghèo.

Từ năm 2015 - 2020, Đề án đã bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã, giai đoạn 2014 - 2020 bồi dưỡng cho 14.330 cán bộ, công chức trẻ của 2.293 xã, 42 tỉnh trong phạm vi đề án.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị: Bộ Nội vụ xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Trong đó, tập trung nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế, nhất là các văn bản quy định chi tiết Luật Thanh niên. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thanh niên đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Đối với đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ công chức trẻ ở xã. Tiếp tục đánh giá toàn diện hơn kết quả triển khai thực hiện đề án. Để xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo, Bộ Nội vụ rà soát kỹ về phạm vi đối tượng, tránh trùng lặp, chú ý đến đối tượng cán bộ, công chức trẻ cấp xã ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tin, ảnh: Huyền Trang

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN