Tổng kết công tác thi đua năm 2016

13/01/2017 - 07:04

Khối thi đua văn hóa - xã hội gồm 7 đơn vị (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Bảo hiểm Xã hội tỉnh) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2016, đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Mặc dù có chức năng đặc thù riêng nhưng các đơn vị trong Khối luôn đoàn kết, phối hợp với nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016. Với 113 đầu việc của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngay từ đầu năm, Khối đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua và triển khai đến từng sở, ngành. Trên cơ sở đó, từng đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai phát động phong trào thi đua yêu nước đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Từ đó tạo động lực hăng hái thi đua trong lao động, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Bên cạnh đó còn một số hạn chế nhất định như tình hình nợ đọng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp kéo dài chưa có hướng khắc phục; cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày, nhất là cấp tiểu học, mầm non; việc quản lý dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường chưa chặt chẽ; công tác phòng, chống sốt xuất huyết còn hạn chế…

Trên cơ sở kết quả đạt được, Khối Văn hóa - xã hội thống nhất đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh xét, đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2016); tặng bằng khen cho các đơn vị: Đài Phát thanh - Truyền hình, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế. Đồng thời thống nhất đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh công nhận Sở Khoa học và Công nghệ là Khối trưởng thi đua năm 2017 thay cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Kim Tuyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN