Tổng kết công tác tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc và thông tin đối ngoại

24/03/2009 - 08:32

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm: Thông tin đối ngoại phải đáp ứng được yêu cầu của công cuộc hội nhập quốc tế toàn diện của đất nước.

3 lĩnh vực tuyên truyền về biển – đảo, phân giới – cắm mốc và thông tin đối ngoại luôn được Đảng và nhà nước ta hết sức quan tâm và chỉ đạo sát sao, bởi lẽ đây là những nhiệm vụ có tầm chiến lược của đất nước.

Trong 2 ngày 20 và 21/3, tại Hải Phòng, Ban Bí thư Trung ương đã tổ chức “Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tuyên truyền biển  - đảo, phân giới – cắm mốc và thông tin đối ngoại năm 2008, triển khai nhiệm vụ năm 2009”. Đây sẽ là 3 hoạt động được đẩy mạnh trong năm 2009.

Về những thành tựu đạt được trong các công tác này năm 2008 vừa qua, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh: Vượt qua những khó khăn và thách thức, công tác tuyên truyền biển đảo năm 2008 tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được những thành tựu quan trọng, làm cho nhận thức của các cấp, các ngành, tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược của biển đảo từng bước được nâng cao, ý thức về biển đảo được thể hiện ngày càng rõ trong chính sách phát triển và chương trình hành động của những ngành có liên quan và các địa phương có biển, hải đảo.

Về công tác biên giới lãnh thổ, trong thời gian qua trên toàn tuyến biên giới Việt Nam- Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử hai nước xác định được một đường biên giới rõ ràng trên đất liền, với một hệ thống mốc biên giới hiện đại, đặt cơ sở vững chắc cho việc xây dựng một đường biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định lâu dài, hợp tác giữa hai nước.

Đối với công tác thông tin đối ngoại, năm 2008, công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại đã có những đổi mới quan trọng, góp phần thiết thực vào thành tựu chung của đất nước, tiếp tục làm cho nhân dân thế giới hiểu rõ hơn đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đồng thời các hoạt động thông tin đối ngoại đã góp phần tích cực trong việc phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc bịa đặt với dụng ý xấu, đặc biệt là những nội dung liên quan đến vấn đề nhạy cảm như chủ quyền của Việt Nam với biên giới trên bộ, trên biển, vấn đề tranh chấp đất đai, vấn đề đấu tranh chống tham nhũng, tự do báo chí, nhân quyền, vấn đề tôn giáo dân tộc…

Bên cạnh đó, còn một số mặt hạn chế trong hoạt động thông tin đối ngoại như chưa chủ động tích cực, chưa có sự phối hợp đồng bộ, tư liệu phục vụ cho việc tuyên truyền còn thiếu và chưa có hệ thống, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, việc tuyên truyền chưa gắn với cơ sở…

Khắc phục những điểm thiếu sót này, nhiều đại biểu đã đưa ra những kiến nghị rất cụ thể và mang tính khả thi, chẳng hạn như việc gắn công tác tuyên truyền với các cuộc vận động ở khu dân cư, ra quy chế về phối hợp giữa các đơn vị thực hiện, phối hợp thông tin đối nội và đối ngoại, thống nhất đầu mối quản lý công tác tuyên truyền, đổi mới cả về nội dung và hình thức tuyên truyền đi vào những vấn đề cụ thể gần gũi hơn…

Tổng kết những vấn đề được thảo luận tại hội nghị, ông Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, nhấn mạnh những việc phải thực hiện trong thời gian tới. Công tác tuyên truyền biển đảo và vấn đề cắm mốc cần thực hiện một cách khoa học, thuyết phục đối với các đối tượng khác nhau trong thực tế. Tiếp đó, phải sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền, phù hợp với các điều kiện khác nhau, đặc biệt là phải chống lại những luận điệu sai trái của các thế lực phản động. Cần hoàn thành Chiến lược thông tin đối ngoại tầm nhìn đến 2020 và sớm kiện toàn hệ thống thông tin đối ngoại ở Việt Nam.

Tổng kết công tác tuyên truyền về biển đảo, phân giới cắm mốc và thông tin đối ngoại đã được Ban Bí thư Trung ương chỉ đạo thực hiện từ nhiều năm nay. Qua mỗi kỳ tổng kết, nhiều bài học đã được rút ra, nhiều điểm yếu đã được khắc phục, nhờ đó công tác tuyên truyền ngày càng được đổi mới, phát huy hiệu quả cao trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hội nhập quốc tế./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN