Tổng kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Tỉnh đoàn Bến Tre giai đoạn 2018-2022

01/12/2022 - 18:19

BDK.VN - Ngày 1-12-2022, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp công tác của UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2022.

Các cá nhân được khen thưởng thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2022.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười và Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Như Quỳnh đồng chủ trì hội nghị, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đại diện Thường vụ các huyện, thành đoàn.

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được trong giai đoạn 2018-2022 thực hiện quy chế phối hợp, rút kinh nghiệm những hạn chế. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cũng đã có những tham luận đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Nhìn chung, việc thực hiện quy chế trong thời gian qua đạt hiệu quả thiết thực, có nhiều thành tựu nổi bật. Tỉnh đoàn tích cực chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh thực hiện tốt các nội dung đã ký kết. Theo quy chế, UBND tỉnh và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tập trung phối hợp về công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ, đoàn kết, tập hợp thanh niên, phối hợp phát huy thanh niên thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phối hợp hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, phối hợp xây dựng pháp luật, chính sách, kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi, phối hợp công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, thực hiện pháp luật về trẻ em.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười và Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Như Quỳnh đại diện ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre giai đoạn 2022-2026.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến phát triển thanh niên Bến Tre. UBND tỉnh và Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2026 với 6 đầu việc trọng tâm, gồm: tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ; xây dựng chính sách cho thanh niên và công tác thanh niên; giám sát, bảo đảm thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; thực hiện Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2030 và các chính sách về phát triển thanh niên; phối hợp chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đánh giá cao những kết quả đạt được qua thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Tỉnh đoàn. Trong thời gian tới, đề nghị các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn tuyên truyền triển khai chính sách đến đối tượng thanh niên để thanh niên nắm vững, thực hiện tốt, từ đó tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, xã hội. Quan tâm xác định rõ công tác phối hợp là việc làm thường xuyên giữa cơ quan nhà nước và tổ chức đoàn thể. Các cơ quan đơn vị cần phối hợp, gắn bó chặt chẽ, sâu và thường xuyên, nhất là trao đổi, nắm bắt thông tin 2 chiều. Đổi mới việc thông tin chính sách truyền tải đến thanh niên để nâng chất lượng thông tin, tuyên truyền, dễ tiếp cận.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 UBND tỉnh đề nghị tổ chức đoàn thanh niên phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp, vận động thanh niên thực hiện các chính sách liên quan, kịp thời phản ánh việc thực hiện các chính sách dành cho đối tượng thanh niên. Tiếp tục xây dựng và triển khai quy chế phối hợp giữa UBND và đoàn thanh niên cấp huyện cũng như ký kết các kế hoạch phối hợp cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm giữa Tỉnh đoàn và các sở, ngành phù hợp điều kiện thực tiễn.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2022.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN