Triển khai Công điện số 155/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thu phí không dừng

03/03/2022 - 19:32

BDK - Sở GTVT vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố, Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu, các đơn vị KDVT bằng xe ô tô về triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động các tuyến xe buýt được nối lại trong điều kiện bình thường mới. Ảnh: Thạch Thảo

Hoạt động các tuyến xe buýt được nối lại trong điều kiện bình thường mới. Ảnh: Thạch Thảo 

Để thực hiện tốt Công điện số 155/CĐ-TTg ngày 22-2-2022 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 976/UBND-KT ngày 24-2-2022 của UBND tỉnh về triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị KDVT bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Sở GTVT đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động, yêu cầu chủ phương tiện giao thông trên địa bàn thuộc đối tượng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ phải dán thẻ định danh sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng để lưu thông qua các trạm thu phí.

Đồng thời, đề nghị Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu đảm bảo hạ tầng tại trạm thu phí đủ khả năng đáp ứng dịch vụ thu phí điện tử không dừng theo quy định tại Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định có liên quan.

Theo Công điện số 155/CĐ-TTg ngày 22-2-2022, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị (kể cả đối với các đơn vị trực thuộc) để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương gương mẫu thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC, không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 1-6-2022.

Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN