Triển khai giáo dục an toàn giao thông trong trường học

26/09/2022 - 20:12

BDK.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông (ATGT) cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2022-2023. Thời gian hoàn thành công tác giáo dục ATGT trước tháng 3-2023.

Phụ huynh học sinh tuân thủ quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Phụ huynh học sinh tuân thủ quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Theo kế hoạch triển khai, trên cơ sở tài liệu giáo dục “ATGT cho nụ cười ngày mai” được cấp phát và được đăng tải trên trang website của Bộ GD&ĐT hoặc https://honda.com.vn, các trường THCS, THPT chủ động, linh hoạt lựa chọn nội dung, thời gian, hình thức tổ chức dạy học nội dung giáo dục ATGT cho học sinh cấp THCS và THPT.

Các trường sẽ phân công giáo viên giảng dạy nội dung ATGT. Lựa chọn các hình thức dạy học phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thời lượng tối thiểu 5 tiết/học kỳ đối với học sinh lớp đầu cấp và 3 tiết/1 học kỳ đối với học sinh các lớp khác, theo quy định tại Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19-2-2019 của Chính phủ.

Sở GĐ&ĐT giao Phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục thường xuyên, tham mưu các nội dung có liên quan của chương trình giảng dạy và hướng dẫn tham gia Cuộc thi ATGT cho nụ cười ngày mai. Yêu cầu các phòng GD&ĐT, các trường THPT xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện nhà trường và tình hình dịch bệnh.

Các trường nghiên cứu tài liệu để lồng ghép, tích hợp nội dung của chương trình vào các tiết học, hoạt động giáo dục linh hoạt, phù hợp; phát động giáo viên và học sinh tham gia cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai” do Bộ GD&ĐT tổ chức khi có kế hoạch.

Đưa nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT và văn hóa giao thông vào trong chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục trong năm học 2022-2023. Tạo môi trường để giáo viên trao đổi kinh nghiệm, giải pháp hiệu quả trong công tác giáo dục ATGT và đảm bảo trật tự ATGT cho học sinh THCS và THPT khi tham gia giao thông; học sinh được giao lưu, trải nghiệm giải quyết các tình huống ATGT thông qua Hội thi “ATGT cho nụ cười ngày mai”.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN