Triển khai khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi

14/02/2020 - 14:07

BDK.VN - Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 1 - năm 2020, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thống nhất triển khai từ ngày 17 đến 29-2-2020, tần suất tiêu độc 1 lần/tuần, thực hiện liên tục trong 2 tuần, tổng cộng là 2 lần tiêu độc/đợt.

Đàn gia cầm của nông hộ được hỗ trợ hóa chất tiêu độc, khử trùng.

Đàn gia cầm của nông hộ được hỗ trợ hóa chất tiêu độc, khử trùng.

Đối tượng tiêu độc là các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung; chăn nuôi nông hộ; cơ sở ấp nở gia cầm, thủy cầm; cơ sở, điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung: chợ, nơi buôn bán gia súc, gia cầm và sản phẩm động vật.

Nhà nước chỉ hỗ trợ hóa chất để tiêu độc cho hộ chăn nuôi nông hộ. UBND các xã tổ chức tiêu độc cho hộ chăn nuôi nông hộ với quy mô chăn nuôi: Đối với gia súc trâu bò các loại dưới 30 con/hộ; dê, cừu các loại dưới 200 con/hộ; heo dưới 60 con/hộ; gà, vịt các loại dưới 3.330 con/hộ; chim cút dưới 33.330 con/hộ. 

Các đối tượng còn lại tự túc kinh phí và tổ chức tiêu độc dưới sự giám sát của chính quyền địa phương, nhân viên thú y xã.

Hóa chất sử dụng trong đợt là PVP Iodine. Thù lao cho tổ trực tiếp phun xịt đối với các hộ chăn nuôi nông hộ, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã vận động các hộ được phun xịt đóng góp tiền công cho người trực tiếp đi phun với mức  5.000 đồng/lần phun/hộ.

Các chợ, quầy sạp thịt thực hiện theo chương trình tiêu độc định kỳ. Chợ nơi buôn bán gia cầm sống do Ban quản lý chợ tự lo hóa chất và kinh phí thực hiện.

Tin, ảnh: T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN