Triển khai nội dung mới về chính sách thuế

27/10/2016 - 21:03

Cục Thuế tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai Thông tư số 130/2016/TT-BTC, Thông tư số 99/2016/TT-BTC và Thông tư số 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về chính sách thuế.

Thông tư số 130 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các thông tư về thuế. Theo đó có nhiều nội dung mới: bổ sung đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; sửa đổi, bổ sung đối tượng và trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng; hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư; hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; sửa đổi, bổ sung nội dung giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt; sửa đổi, bổ sung nội dung khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt; sửa đổi, bổ sung nội dung mức tiền chậm nộp, xác định tiền chậm nộp tiền thuế, miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Trong đó, bổ sung đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng: dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật bao gồm cả chăm sóc về y tế, dinh dưỡng; vận chuyển hành khách công cộng gồm vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện… Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý. Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hàng năm từ 50 ngàn đồng trở xuống. Đối với các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện miễn thuế nhưng đã nộp vào ngân sách nhà nước thì cơ quan thuế thực hiện hoàn trả…

C.Tr

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN