Triển khai tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2-2021

11/04/2021 - 13:14

Việc tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh phát sinh, giảm thiệt hại về kinh tế và an toàn thực phẩm. Để thống nhất thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đồng loạt được tổ chức trong cùng thời điểm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y triển khai thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2-2021 trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, thời gian thực hiện đồng loạt từ ngày 29-4 đến 14-5-2021. Tần suất tiêu độc 1 lần/tuần, thực hiện trong 2 tuần (tổng cộng 2 lần/đợt). Đối tượng tiêu độc gồm: Các cơ sở chăn nuôi trang trại, chăn nuôi nông hộ; các cơ sở ấp, nở; các điểm tập kết, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhà nước hỗ trợ hóa chất để vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi cho hộ chăn nuôi nông hộ có số lượng nuôi gia súc, gia cầm sau: trâu, bò các loại dưới 30 con/hộ; dê, cừu các loại dưới 200 con/hộ; heo các loại dưới 60 con/hộ; gà, vịt các loại dưới 3.330 con/hộ; chim cút dưới 33.330 con/hộ.

Đối với các hộ nuôi có số lượng gia súc, gia cầm lớn hơn số lượng nêu trên, chủ nuôi tự túc vật tư, hóa chất để thực hiện đồng loạt tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi của hộ dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và thú y cơ sở. Sử dụng nguồn hóa chất phòng dịch năm 2021 đã được phê duyệt. Loại hóa chất sử dụng: hóa chất NAVET-IODINE. Định mức hóa chất sử dụng đối với chuồng trại nuôi gia súc: 05ml/1 con/lần phun. Chuồng trại nuôi gia cầm: 05ml/10 con/lần phun. Chuồng trại nuôi chim cút: 05ml/100 con/lần phun.

Thù lao cho tổ trực tiếp phun xịt: Đối với chăn nuôi nông hộ, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã vận động các hộ được hỗ trợ hóa chất và phun xịt đóng góp tiền công cho tổ trực tiếp phun xịt. Lưu ý, các xã, phường, thị trấn tổ chức thu hồi tất cả vỏ chai hóa chất đã sử dụng trong đợt 2-2021 và thực hiện tiêu hủy dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và nhân viên thú y cấp xã (lập biên bản tiêu hủy).

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã có văn bản cụ thể bảng điều chuyển hóa chất tiêu độc đợt 2-2021 và bảng phân bổ hóa chất tiêu độc gia súc, gia cầm đợt 2-2021.

Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN