Triển khai văn bản pháp luật về đất đai

18/10/2007 - 08:53
Ảnh minh hoạ.

Ngày 11/10/2007, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật về đất đai gồm Nghị định số 84/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Thông tư số 06/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 84/NĐ-CP; Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính.

Thành phần tham dự Hội nghị gồm đại diện một số sở, ban, ngành tỉnh cĩ liên quan, lãnh đạo UBND các huyện, thị; Phòng TNMT, Văn phòng ĐKQSD đất các huyện, thị và cán bộ chuyên mơn thuộc lĩnh vực đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường. Mục đích của Hội nghị nhằm tổ chức thực hiện thống nhất các văn bản pháp luật về đất đai và giải quyết các vướng mắc trong thời gian qua trên địa bàn tồn tỉnh về công tác quản lý đất đai.

Sở TNMT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN