Trưng cầu ý kiến xây dựng năm dự án Luật

31/03/2010 - 08:07

Trong các ngày 24, 26 và 29-3-2010 đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tiếp tục tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp từ các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XII đơn vị tỉnh Bến Tre và đại diện các sở, ngành, đoàn thể có liên quan về năm dự án Luật: Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Luật SDNLTKVHQ), Luật Bưu chính (Luật BC), Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-sửa đổi (Luật NHNNVN), Luật Các tổ chức tín dụng-sửa đổi (Luật CTCTD), Luật Trọng tài Thương mại (Luật TTTM). Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Trưởng đoàn ĐBQH và ông Nguyễn Hữu Phước – Phó Trưởng đoàn ĐBQH đồng chủ trì.
Trong năm dự án luật, các đại biểu tham dự quan tâm cho ý kiến nhiều nhất ở Luật SDNLTKVHQ, Luật NHNNVN (sửa đổi).

Dự thảo Luật SDNLTKVHQ thể hiện được tính cấp bách, thời sự của việc cần phải ban hành luật. Vấn đề khai thác, sử sụng, khả năng tái tạo lại các nguồn tài nguyên năng lượng đang rất được các nước trên thế giới quan tâm, Việt Nam cũng không nằm ngoài. Đây được xem là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của quốc gia. Các đại biểu thảo luận xung quanh những nội dung về: tên gọi; phạm vi điều chỉnh; nguyên tắc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xây dựng dân dụng, giao thông vận tải, trong các dự án đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, sản xuất nông nghiệp, nông thôn và hộ gia đình… Hầu hết đại biểu lo ngại về tính khả thi của Luật khi đưa vào cuộc sống bởi phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng rộng, một số điều khoản còn mang tính động viên tuyên truyền, chưa quy định chế tài cụ thể…
Dự thảo Luật NHNNVN (sửa đổi) được các đại biểu tham dự thảo luận và đồng tình cao ở việc không quy định về lãi suất cơ bản, NHNN sẽ thực hiện điều hành thị trường tiền tệ bằng công cụ chính sách như: lãi suất tái chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn… các tổ chức tín dụng (TCTD) sẽ thực hiện chính sách lãi suất thỏa thuận theo nguyên tắc thị trường, NHNN sẽ can thiệp bằng cách quy định lãi suất cụ thể để cho các TCTD thực hiện khi có diễn biến bất thường trên thị trường tiền tệ (Điều 7, Điều 13). Điều này giúp cho hoạt động cấp vốn của các TCTD được tự do, phù hợp với nguyên tắc nền kinh tế thị trường có sự định hướng của Nhà nước.

Thiên Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN