Trường Quân sự tỉnh nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh

22/11/2013 - 08:11

Giáo dục Quốc phòng an ninh (QP-AN) là một phần của nền giáo dục quốc dân, một nội dụng cơ bản trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân. Đây còn là môn học chính khóa trong chương trình giáo dục đào tạo từ trung học phổ thông đến đại học. Vì vậy, chất lượng giáo dục QP-AN từ nhiều năm nay vẫn luôn được tỉnh quan tâm chú trọng, đặc biệt là trong các trường quân sự, đơn vị quân đội và trường học trên địa bàn.    

Để đáp ứng yêu cầu đào tạo nói chung, bồi dưỡng kiến thức QP-AN nói riêng, bằng sự nỗ lực của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Quân sự tỉnh cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt”, đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học. Từ đầu năm đến nay, Nhà trường đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 92 đồng chí thuộc đối tượng 3 là cán bộ, trưởng phó các phòng, ban các sở, ban ngành tỉnh và 119 đồng chí cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn; 2 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho sĩ quan quân đội, công an, biên phòng có cấp hàm trung tá, thượng tá với 294 đồng chí. Đào tạo 1 lớp sĩ quan dự bị với 79 đồng chí. Đặc biệt là giáo dục QP-AN cho chức sắc, chức việc tôn giáo.

 Để chất lượng giáo dục QP-AN ngày càng được nâng lên, Nhà trường chú trọng phương châm: kiên quyết đấu tranh chống bệnh thành tích và tiêu cực trong giáo dục - đào tạo, đánh giá đúng thực chất trình độ giáo viên, nâng cao kiến thức QP-AN cho học viên. Nhà trường đã thực hiện nghiêm quy chế đào tạo, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong các khâu giảng dạy, ra đề, coi thi, chấm thi…, đặc biệt quan tâm chú trọng đến đối tượng chức sắc, chức việc tôn giáo. Với đối tượng này, thời gian huấn luyện ngắn, nội dung huấn luyện nhiều, yêu cầu đặt ra khác với cán bộ, công chức nên đòi hỏi phương pháp và trình độ của giáo viên giảng dạy rất cao mới đạt kết quả tốt. Qua giáo dục QP-AN, các vị chức sắc, chức việc tôn giáo đã nâng cao nhận thức, hiểu biết đúng đắn về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước đối với tôn giáo và trách nhiệm của họ trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân và tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Không chỉ tiến hành đồng bộ bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng, Nhà trường còn xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy thống nhất, đảm bảo tính cơ bản, toàn diện, thiết thực và có hệ thống trong từng giai đoạn khác nhau. Đặc biệt, những năm gần đây, môn học giáo dục quốc phòng được coi là môn học chính khóa trong chương trình dạy học của Nhà trường. Phương pháp giảng dạy luôn đổi mới có kết hợp với thực tiễn quân sự, chính trị. Nhà trường cũng phối hợp với Trường Chính trị tỉnh để giảng dạy môn kiến thức quốc phòng cho sinh viên. Qua môn học giáo dục quốc phòng đã hun đúc cho sinh viên, học sinh lòng yêu nước, truyền thống lịch sử dân tộc. Từ đó, mỗi học viên ý thức được nhiệm vụ cao cả của mình là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là việc phấn đấu vươn lên trong học tập, lao động.

Thượng tá Nguyễn Văn Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh cho biết: Năm 2013, Nhà trường cơ bản đã hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện. Trong năm 2014 Nhà trường sẽ tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN, tập huấn cán bộ quân sự xã, phường. Đặc biệt, Nhà trường sẽ mở lớp đào tạo trung cấp chuyên nghiệp Quân sự cơ sở với thời gian 22 tháng.

Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN