Tuyển chọn Tổ chức tư vấn tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000

18/04/2009 - 09:42

Ngày 7-4-2009, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn Tổ chức tư vấn cho các đơn vị hành chính Nhà nước áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 cho 13 đơn vị còn lại của tỉnh.

Tham gia dự thầu thực hiện tư vấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho các đơn vị hành chính Nhà nước theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 có 4 đơn vị với 3 gói thầu. Sau khi được chọn, các tổ chức sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện, đến năm 2010 Bến Tre sẽ hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của đề án đặt ra.

Nguyễn Thị Kim Trâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích