Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị chưa đạt so yêu cầu

17/09/2023 - 05:14

Bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri.

Bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri.

Theo Ban cán sự đảng UBND tỉnh, tính đến tháng 9-2023, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị đạt 82,2% (theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 6-12-2022 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 thì tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị phải đạt 94,5%); tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt nông thôn đạt 67,9% (chỉ tiêu Nghị quyết 79%); tỷ lệ phân loại rác tại nguồn đạt 23,1% hộ dân (chỉ tiêu Nghị quyết 25% hộ dân).

Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị hiện đạt 82,2%, giảm thấp so với đầu năm 2023 (là 94%) và cùng kỳ năm 2022 là 93%. Nguyên nhân là do tỉnh đang gặp khó khăn trong công tác xử lý rác thải, Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre đang tạm thời đóng cửa; các bãi chôn lấp rác thải đang trong tình trạng quá tải, hầu hết địa phương hạn chế mở rộng địa bàn.

Tỷ lệ thu gom chất thải rắn tại khu vực nông thôn 67,9% trong đó, thu gom đưa về cơ sở xử lý tập trung là 14,3% và tự thu gom, xử lý tại hộ gia đình là 53,6%; mặc dù tỷ lệ thu gom chất thải rắn tại khu vực nông thôn tăng so với đầu năm 2023 (là 64%) và cùng kỳ năm 2022 là 55% nhưng chủ yếu là phương thức tự xử lý tại hộ gia đình theo yêu cầu bảo vệ môi trường trong nông thôn mới; thu gom đưa về xử lý tại cơ sở xử lý tập trung là 14,3% thấp hơn đầu năm 2023 là 19,5%.

Tin, ảnh: Thảo Trần

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN