Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc sẵn sàng cho đại hội điểm

29/03/2024 - 06:30

BDK - MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh. Để tổ chức đại hội thành công, huyện có sự chủ động từ sớm, trong đó, tập trung cho quy trình xây dựng văn kiện, nhân sự, phát động thi đua thực hiện các công trình chào mừng đại hội.

Tặng quà và bàn giao nhà “Đại đoàn kết” tại xã Thành An, công trình chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tặng quà và bàn giao nhà “Đại đoàn kết” tại xã Thành An, công trình chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nhiều công trình thiết thực

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc Phan Trúc Vinh, qua thời gian chuẩn bị, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự phối hợp, tạo điều kiện của HĐND, UBND, sự phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, đến nay, MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc đã sẵn sàng cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Để hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029, tiến tới chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện đã tập trung thực hiện các công trình, phần việc với nhiều nội dung cụ thể. Trong đó có tập trung tuyên truyền, quán triệt trong hệ thống Mặt trận, đoàn viên, hội viên, nhân dân, các nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, tuyên truyền Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và hưởng ứng phát động cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” trong 2 năm 2024 - 2025.

Thực hiện Kế hoạch số 250/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, các xã đã đăng ký thực hiện các công trình, phần việc cụ thể gồm: 22 nhà tình thương, 5 nhà tình nghĩa, 20 cầu, 1 đê bao, sữa chữa 1 đền thờ; 1 cổng chào ấp văn hóa, 14 tuyến đường; 2.000 phần quà, củng cố tổ nhân dân tự quản. Kinh phí chung 5,961 tỷ đồng. Các công trình này đã thực hiện xong trong đầu tháng 3-2024 nhằm chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở. Đối với cấp huyện thực hiện các công trình gồm: 2 tuyến đường bê-tông cấp A; 20 căn nhà tình thương, 2 cầu bê-tông; củng cố 90 tổ nhân dân tự quản; vận động 6.000 phần quà. Tổng kinh phí 3,690 tỷ đồng. Đã thực hiện xong trong tháng 3-2024.

“Để chuẩn bị chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam huyện, dự kiến ngày 5-4-2024, MTTQ Việt Nam huyện tổ chức bàn giao công trình tuyến đường “Rợp bóng cờ bay” xã Thanh Tân dài gần 3.000m thực hiện 75 cờ và 75 bóng đèn năng lượng, kinh phí 114,5 triệu đồng; khởi công xây 1 căn nhà “Đại đoàn kết” do Ban Trị sự Phật giáo huyện hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng; khởi công 1 cây cầu ở xã Thanh Tân, kinh phí 140 triệu đồng. Tổng kinh phí 304,5 triệu đồng. Ngoài ra, MTTQ Việt Nam huyện còn phối hợp với UBND huyện sẽ tổ chức Hội thi hát Quốc ca khai mạc vào ngày 5-4-2024”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc Phan Trúc Vinh thông tin thêm.

Sẵn sàng cho đại hội

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc Phan Trúc Vinh cho biết: Căn cứ Kế hoạch số 474/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, thực hiện Kế hoạch số 494/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc chỉ đạo đại hội điểm Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng Kế hoạch số 252/KH-MTTQ-BTT về việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029, lấy ý kiến trong Ủy ban và trình Huyện ủy cho chủ trương số lượng đại biểu, trong đó đại biểu chính thức là 200 đại biểu.

Xây dựng Đề án nhân sự, lấy ý kiến trong Ủy ban, thực hiện quy trình cử người tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ mới là 63 người, đã trình Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thống nhất như dự kiến của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Huyện đã ban hành và thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội. Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy dự kiến danh sách Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và đã thống nhất số lượng trong Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Đã xây dựng dự thảo văn kiện và báo cáo kiểm điểm, ban hành Công văn số 334/CV-MTTQ về việc góp ý văn kiện huyện và Điều lệ MTTQ Việt Nam hướng dẫn xã, ấp tổ chức lấy ý kiến ở các hội nghị Ban Công tác Mặt trận ấp, khu phố. Xây dựng Kế hoạch số 264/KH-MTTQ-BTT về việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp văn kiện của huyện và tỉnh, đã tổ chức lấy ý kiến trong Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, cán bộ hưu trí trên địa bàn và một số ngành phối hợp với MTTQ. Đã trình văn kiện và báo cáo kiểm điểm Ban Thường vụ đóng góp cho ý kiến.

“Các nội dung chuẩn bị đại hội đã thực hiện như: dự kiến chương trình văn nghệ, phân bổ số lượng đại biểu dự đại hội đại biểu huyện, khai mac, bế mạc đại hội, kịch bản chương trình chung, kịch bản điều hành phiên họp thứ nhất, danh sách khách mời. Các nội dung dự kiến để thực hiện trong đại hội, việc cổ động tuyên truyền trực quan, các tham luận, thảo luận đều được chuẩn bị chi tiết theo đúng kế hoạch đề ra”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phan Trúc Vinh nhấn mạnh.

“Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 có nhiều điểm mới. Điểm mới nổi bật hơn cả là đại hội được chỉ đạo liên thông từ tỉnh đến cơ sở. Để chuẩn bị tốt cho đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã làm việc với Ban Thường vụ các huyện, thành phố nắm tiến độ tình hình chuẩn bị tổ chức đại hội. Trong triển khai tổ chức tập huấn cho đại hội, Ban Thường trực tổ chức hội nghị quán triệt đến tận cơ sở. Tỉnh tổ chức phát động các phong trào thi đua với những công trình, phần việc tạo tính lan tỏa, phát huy tối đa vai trò của các tổ chức thành viên”.

 (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung)

Bài, ảnh: Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN