Vấn đề người lao động quan tâm

29/10/2013 - 15:33

Người lao động: Xin cho biết, người sử dụng lao động có bị xử phạt hành chính khi vi phạm quy định về thử việc đối với người lao động (NLĐ) hay không? Và khi hợp đồng lao động xác định thời hạn của NLĐ hết hạn mà người sử dụng lao động không thông báo trước có bị xử phạt hành chính hay không?

Đáp: Có. Theo quy định tại Điều 6, 7 Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, Bảo hiểm xã hội… quy định:

* Vi phạm quy định về thử việc (Điều 6)

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động yêu cầu thử việc đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Yêu cầu NLĐ thử việc quá 1 lần;

b) Thử việc quá thời gian quy định;

c) Trả lương cho NLĐ trong thời gian thử việc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trả đủ 100% tiền lương cho NLĐ trong thời gian thử việc đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Điểm b và Điểm c, Khoản 2, Điều này.

* Vi phạm quy định về thực hiện hợp đồng lao động (Điều 7)

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo bằng văn bản cho NLĐ biết trước ít nhất 15 ngày, trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Bố trí NLĐ làm việc ở địa điểm khác với địa điểm làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp: Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của NLĐ.

Khi tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho NLĐ biết trước ít nhất 3 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của NLĐ.

b) Không nhận lại NLĐ trở lại làm việc sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, trừ trường hợp người sử dụng lao động và NLĐ có thỏa thuận khác.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trả lương cho NLĐ trong những ngày không nhận NLĐ trở lại làm việc sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều này.

Mỹ Lệ (Lược ghi)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN