Vĩnh Hòa đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới

09/10/2020 - 07:27

BDK - Cách nay 11 năm, xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri vinh dự được đón nhận danh hiệu “xã văn hóa” và ngày 10-10-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Hòa tiếp tục vinh dự đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới (NTM). Đây là kết quả sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị từ xã đến ấp, sự hưởng ứng tích cực của người dân, đặc biệt là sự lãnh đạo và hỗ trợ của các ngành từ tỉnh đến huyện.

Cửa ngõ vào xã Vĩnh Hòa (Ba Tri).

Cửa ngõ vào xã Vĩnh Hòa (Ba Tri).

Người dân chung sức

Sau khi tiếp thu tinh thần Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 05 của Huyện ủy Ba Tri và Kế hoạch của UBND huyện về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) xây dựng xã NTM giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020, Đảng ủy xã đã cụ thể hóa thành Nghị quyết số 03, UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Sau đó triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã nhằm nâng cao nhận thức, cùng nhau phấn đấu thực hiện.

Để công việc đạt được hiệu quả cao, Ban Chỉ đạo (BCĐ) các CTMTQG xã chủ động lập kế hoạch, rà soát từng tiêu chí (TC) để phân kỳ thực hiện, tập trung những TC dễ làm trước, khó làm sau; phân công nhiệm vụ, giao việc cụ thể cho từng thành viên BCĐ, Ban quản lý, đồng thời theo dõi, kiểm tra giám sát trên từng TC. Ngoài ra, BCĐ xã phân công các đảng ủy viên phụ trách để hỗ trợ cho các ấp. Hàng tuần duy trì họp Ban phát triển, Ban quản lý; hàng tháng, giữa tháng họp BCĐ. Nhờ phân công rõ nhiệm vụ của từng thành viên mà xã Vĩnh Hòa đã hoàn thành được các TC đề ra đúng tiến độ.

Theo Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa Nguyễn Văn Minh, ngay từ khi phát động phong trào xây dựng NTM, BCĐ xã đã ý thức được vai trò chủ thể của nhân dân nên đã phát động phong trào thi đua Toàn dân tham gia xây dựng NTM, từng ngành, từng đoàn thể cụ thể hóa thành kế hoạch, mỗi ấp cụ thể hóa bằng các công việc, công trình thiết thực để tham gia; đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ, đảm bảo các công trình công cộng đều được bàn bạc công khai và lấy ý kiến của nhân dân, có giám sát cộng đồng, tuân thủ phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Từ đó kích thích tinh thần tham gia sôi nổi, nhân dân đồng thuận hiến hơn 13.902m2 đất và đóng góp hơn 13,12 tỷ đồng để xây dựng các tuyến đường giao thông và các công trình công cộng khác trên địa bàn. 

Đặc biệt trong năm 2020, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” và sự quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân, sự phối hợp, hỗ trợ kịp thời của các ngành huyện, tỉnh, BCĐ xã tập trung chỉ đạo đến cuối tháng 9-2020 hoàn thành 19/19 TC NTM.

Hiệu quả thiết thực

Sau gần 7 năm nỗ lực thực hiện, được sự quan tâm hỗ trợ từ các ngành, các cấp, sự giúp sức từ các mạnh thường quân, đặc biệt là sự đồng lòng cùng chung tay góp sức xây dựng của nhân dân, đến nay, xã đã hoàn thành CTMTQG xây dựng NTM với tổng kinh phí thực hiện trên 111 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương, tỉnh 86,974 tỷ đồng, huyện 6,973 tỷ đồng, xã 1,806 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 13,12 tỷ đồng, số còn lại từ nguồn vận động các mạnh thường quân.

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của CTMTQG xây dựng NTM, lấy dân làm chủ thể, là nòng cốt trong quá trình thực hiện, xã tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân và xem đây là nhiệm vụ hàng đầu góp phần thực hiện thành công các TC còn lại. Từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy về nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả và Nghị quyết của Huyện ủy về thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, tập trung đầu tư thế mạnh là trồng lúa, chăn nuôi bò; chủ động áp dụng nhiều hình thức sản xuất phù hợp, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung thành tổ hợp tác, các gia trại chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Hòa Võ Phi Hùng cho biết: Sau khi xác định các TC đạt, chưa đạt và phân loại từng nội dung TC, MTTQ giao cho các tổ chức thành viên triển khai trong hệ thống đoàn viên, hội viên. Điển hình như TC tổ chức sản xuất thì Hội Nông dân xã là lực lượng chủ lực trong việc vận động nông dân thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tập huấn khoa học kỹ thuật; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã là lực lượng nòng cốt trong việc tạo cảnh quan môi trường, phân loại và xử lý rác thải…

Đến nay, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả như Hợp tác xã nông nghiệp xã Vĩnh Hòa, mô hình nuôi bò, mô hình nuôi dê tiếp tục được nhân rộng, người dân có điều kiện liên kết, giúp đỡ, hỗ trợ trong sản xuất nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập và thoát nghèo bền vững.

Xã tập trung thực hiện công tác đào tạo nghề, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động tại địa phương vào làm việc tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh, xuất khẩu lao động. Từ đó, số lao động có việc làm tại địa phương từng bước được nâng lên đạt 99,95%. Thu nhập bình quân đầu người 6 tháng đầu năm 2020 đạt 50,41 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,86%.

Bài, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN