Chào mừng Đại hội Hội Nông dân huyện Giồng Trôm lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Xây dựng huyện Giồng Trôm phát triển nhanh, bền vững

05/06/2023 - 05:25

BDK - Chủ tịch Hội Nông dân (HND) huyện Giồng Trôm Nguyễn Văn Hoàng cho biết: Tại Đại hội HND huyện tổng kết, đánh giá công tác hội và phong trào nông dân (ND) nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ tới; kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH HND huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023; thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo của BCH nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028. Bầu BCH HND huyện lần thứ XI, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ X và biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Châu Bình - đại hội điểm của huyện Giồng Trôm.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Châu Bình - đại hội điểm của huyện Giồng Trôm. 

Kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2018 - 2023

Với phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, hàng năm, HND huyện xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở hội phát động hộ ND đăng ký. Phong trào trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn, xuất hiện nhiều tấm gương ND điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi, sáng tạo, có ý chí quyết tâm vươn lên làm giàu, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, hình thành nên các mô hình kinh tế hộ, tổ liên kết, tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX), chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Qua phong trào có 109.858 hộ đăng ký ND sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó, có 60.420 hộ đạt danh hiệu ND sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Công tác tuyên truyền, vận động hội viên (HV), ND tham gia làm kinh tế tập thể đạt hiệu quả cao, thành lập mới 9 HTX, 18 THT. Đến nay, toàn huyện có 18 HTX nông nghiệp hoạt động theo Luật HTX năm 2012, 93 THT với 1.761 thành viên tham gia trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và ngành nghề nông thôn.

Các cấp hội trong toàn huyện rất tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, đã vận động kinh phí trong nhân dân và HV, ND gần 4 ngàn ngày công lao động và hiến hơn 36 ngàn m2 đất, xây dựng hơn 62km đường giao thông nông thôn; dọn dẹp, khai thông dòng chảy kênh, mương được 32km, xây dựng 20 cây cầu nông thôn, có 21 mô hình tham gia bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho ND phát triển sản xuất, kinh doanh được quan tâm. Đến nay, nguồn Quỹ Hỗ trợ ND toàn huyện có hơn 3,7 tỷ đồng. Hiện có 13 dự án với 932 hộ tham gia. Ngoài ra, HND huyện còn phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thành lập 125 tổ vay vốn với gần 5.000 thành viên tham gia, tổng dư nợ 131 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn 0,21% nhằm giúp cho HV, ND mở rộng sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu.

Toàn huyện hiện có 21 cơ sở hội, 140 chi hội truyền thống và 8 chi hội nghề nghiệp, có 1.247 tổ hội truyền thống và 449 tổ hội nghề nghiệp với 3.319 thành viên. Đến nay phát triển 23.409 HV, đạt 69.9% so với hộ nông nghiệp (trong nhiệm kỳ phát triển mới 3.503 HV). Công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ hội được chú trọng, nhất là cán bộ trẻ, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên về nghiệp vụ chuyên môn, chính trị, có kiến thức về pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, vận động, tập hợp ND, được nhân dân tín nhiệm, cấp ủy tin tưởng phân công nhiệm vụ. 100% chi hội có quỹ, bình quân đạt 45 ngàn đồng/HV/năm, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết.

Các mặt công tác về tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế đều đạt những kết quả quan trọng. Với thành tích hoạt động nổi bật, nhiệm kỳ qua, Trung ương HND Việt Nam đã tặng bằng khen cho 8 tập thể, 18 cá nhân và 29 kỷ niệm chương “Vì giai cấp ND Việt Nam”. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 30 tập thể, 85 cá nhân. Ban Chấp hành HND tỉnh tặng bằng khen cho 26 tập thể, 25 cá nhân. UBND huyện tặng giấy khen cho 55 tập thể, 89 cá nhân…

12 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội HND huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã xác định 3 mục tiêu và 12 chỉ tiêu cụ thể với 5 nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng và phát huy vai trò của cán bộ, HV, ND trong xây dựng nông thôn mới, vận động ND phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, ND văn minh, góp phần xây dựng huyện Giồng Trôm phát triển nhanh, bền vững.

Sản phẩm “Dừa xiêm gọt trọc” đạt chuẩn OCOP 3 sao của chị Nguyễn Thị Kim Xa, xã Châu Bình.

Sản phẩm “Dừa xiêm xanh - kim xa” đạt chuẩn OCOP 3 sao của chị Nguyễn Thị Kim Xa, xã Châu Bình.

12 chỉ tiêu cụ thể:

1. Phấn đấu phát triển HV mới, đến cuối nhiệm kỳ đạt tỷ lệ 75% HV so với số hộ nông nghiệp.

2. Hàng năm có 100% cơ sở hội được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có từ 50% xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Huyện hội được đánh giá, xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Phấn đấu 100% chi hội đều xây dựng được quỹ hội (kể cả Chi HND nghề nghiệp) và đạt mức bình quân 60 ngàn đồng/HV/ năm.

4. Tuyên truyền, vận động có từ 65% số hộ ND trở lên đăng ký thực hiện phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, cuối năm bình xét có 55% số hộ đăng ký trở lên được công nhận đạt danh hiệu ND sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 3% đạt cấp Trung ương, 20% đạt cấp tỉnh.

5. Xây dựng mới và duy trì, nâng chất hiệu quả hoạt động của các chi, tổ HND nghề nghiệp hiện có theo Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương HND Việt Nam.

6. Các cấp hội có biện pháp tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, giúp đỡ HV, ND nghèo có điều kiện sản xuất vươn lên thoát nghèo, cuối năm phấn đấu giảm tỷ lệ hộ HV nghèo, cận nghèo bình quân 8%/năm.

7. Tuyên truyền, vận động 100% gia đình cán bộ, HV, ND đăng ký giữ vững gia đình văn hóa.

8. Phối hợp thành lập mới 5 HTX, 35 THT; tham gia phối hợp tuyên truyền pháp luật và vận động HV, ND thành lập HTX, THT trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

9. Duy trì có hiệu quả hoạt động của Ban Vận động Quỹ Hỗ trợ ND các cấp; trong nhiệm kỳ tăng trưởng nguồn Quỹ Hỗ trợ ND cấp huyện ít nhất là 2 tỷ đồng.

10. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu giới thiệu ít nhất 30 cán bộ, HV, ND ưu tú cho Đảng xem xét, phát triển.

11. Tuyên truyền, vận động HV, ND tham gia thực hiện tốt “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”. Hàng tháng có ít nhất 25% HV, ND tham gia thực hiện.

12. Tuyên truyền, vận động HV, ND, hộ sản xuất, kinh doanh, THT, HTX tham gia xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP, đến cuối nhiệm kỳ mỗi xã có ít nhất 1 sản phẩm OCOP được chứng nhận đạt chuẩn 4 sao trở lên.

Đại hội HND huyện Giồng Trôm nhiệm kỳ 2023 - 2028 với chủ đề “Phát huy vai trò của cán bộ, HV, ND trong xây dựng nông thôn mới, vận động ND phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, ND văn minh, góp phần xây dựng huyện Giồng Trôm phát triển nhanh, bền vững”. Đại hội xác định phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Năng động - Sáng Tạo - Phát triển”.

Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN