Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

12/07/2019 - 07:09

BDK - Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh (QP-AN), xây dựng nền QP toàn dân trong thời kỳ đổi mới, hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu cơ bản là giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm môi trường ổn định, hòa bình và AN cho sự phát triển của đất nước và địa phương, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Các cơ quan, đơn vị duyệt đội ngũ trong lễ ra quân huấn luyện năm 2019.  Ảnh: Đặng Thạch

Các cơ quan, đơn vị duyệt đội ngũ trong lễ ra quân huấn luyện năm 2019.  Ảnh: Đặng Thạch

Thành tựu về giữ vững ổn định chính trị, củng cố QP trước hết là chất lượng về mặt chính trị, coi trọng xây dựng về mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, chăm lo công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội; bảo đảm cho quân đội vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với tầm quan trọng đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn xem trọng công tác củng cố QP, AN trong tình tình mới. Quan tâm công tác xây dựng lực lượng hàng năm đúng theo luật định. Bình quân chỉ tiêu dân quân tự vệ đạt 1,62% so với dân số, chất lượng Đảng đạt 18,03%, Đoàn đạt 74,48%. Chi bộ quân sự 164/164 có chi ủy và ban chỉ huy biên chế đạt chuẩn 100% là đảng viên; trong đó chỉ huy trưởng là cấp ủy viên đạt 97,46%, thành viên HĐND đạt 93,29%, thành viên UBND đạt 99,39%. Cán bộ ấp đội là đảng viên chiếm 99,44%, cán bộ trung đội: chiếm 94,91%, tiểu đội trưởng và tương đương: chiếm 60,53%.

Lực lượng dân quân tự vệ được biên chế đầy đủ, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 98,55%; thực hiện tốt Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng trong hoạt động trị an, tuần tra kiểm soát, giữ vững ổn định tình hình AN chính trị, trật tự an toàn xã hội với hơn 15.465 cuộc, 46.395 lực lượng tham gia.

Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu được giao năm 2019, với 1.300/1.300 thanh niên; tuyển sinh quân sự, diễn tập, giáo dục kiến thức QP cho các đối tượng đạt chỉ tiêu đề ra. Tập trung giải quyết hài hòa các chế độ, chính sách cho các anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, liệt sĩ, bệnh binh, người có công còn tồn đọng, quân nhân mất tin, mất tích; đưa đi giám định thương tật 2 trường hợp, giám định bệnh tật 87 trường hợp là quân nhân xuất ngũ bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần; tổ chức thẩm định, xét duyệt và đề nghị về trên chi trả theo các Quyết định số 290, 142, 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ 3.024 trường hợp, với tổng số tiền 6,651 tỷ đồng. Tham mưu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh quy tập hàng chục hài cốt liệt sĩ và đưa vào an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh.

Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị cũng được tăng cường, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh bảo vệ sự nghiệp trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, tạo niềm tin, mối quan hệ máu thịt “quân - dân”, được nhân dân tin yêu bằng những việc làm thiết thực như: Phát huy hiệu quả của công tác dân vận - tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, nơi khó khăn, phức tạp, giúp cơ sở giữ vững AN chính trị, trật tự an toàn xã hội, giảm nghèo. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ luôn kề vai sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, bài trừ hủ tục; khám và chữa bệnh miễn phí; đấu tranh ngăn ngừa âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Thành quả hơn 30 năm đổi mới nói chung và thành tựu trên lĩnh vực QP, AN, xây dựng nền QP toàn dân nói riêng đã góp phần làm thay đổi diện mạo của tỉnh nhà. Tuy nhiên, đất nước ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn và sự chống phá của các thế lực thù địch, chúng ta cần đề cao cảnh giác cách mạng, quan tâm hơn nữa việc củng cố QP, xây dựng nền QP toàn dân vững mạnh kết hợp chặt chẽ với nền AN nhân dân, xây dựng thành thế trận vững chắc nhằm bảo đảm ổn định và hòa bình vững chắc.

Võ Thanh Phong - Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích