Xây dựng sổ tay học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

26/09/2018 - 07:09

BDK - Nhằm sinh động và mang lại hiệu quả hơn trong việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Khởi (BIDV Đồng Khởi) đã lãnh đạo xây dựng và thực hiện mô hình “Sổ tay làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BIDV Đồng Khởi Trương Minh Tấn trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: CTV

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BIDV Đồng Khởi Trương Minh Tấn trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: CTV

Mô hình nhỏ, hiệu quả lớn

Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Bí thư Đảng ủy BIDV Đồng Khởi Trương Minh Tấn đã thiết kế mẫu “Sổ tay làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, lấy ý kiến đến từng chi bộ để hoàn chỉnh và chỉ đạo thực hiện trong toàn đảng bộ. Sổ tay xoay quanh các nội dung về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tinh thần tự phê bình và phê bình; về quan hệ với khách hàng, với nhân dân; về trách nhiệm trong công tác; về ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ.

Mỗi đảng viên tại 6 chi bộ trực thuộc được trang bị 1 quyển sổ tay. Hàng tháng, từng đồng chí đăng ký (viết tay) tên đầu việc, hoặc khuyết điểm cần khắc phục, mục tiêu, giải pháp thực hiện; thông qua cấp ủy chi bộ ký xác nhận. Sổ tay có nhiều thông tin súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ nên đảng viên căn cứ vào đó mà tự học tập, rèn luyện bản thân. Mỗi khi tự nhận xét, đảng viên dựa vào từng nội dung của sổ xem làm được đến mức độ nào, nhất là sớm nhận ra khuyết điểm để khắc phục kịp thời. Cuối tháng, căn cứ nội dung đã đăng ký, từng đảng viên tự đánh giá mức độ đạt được; nếu có mục tiêu chưa hoàn thành; hoặc hạn chế chưa khắc phục phải chỉ ra nguyên nhân. Kết quả này được thông qua tại cuộc họp chi bộ; đảng viên tiến hành tự phê bình và phê bình; cấp ủy kết luận và ký xác nhận.

Qua hơn 1 năm thực hiện, đảng ủy cơ sở, cấp ủy trực thuộc và đảng viên cho rằng mô hình này là thiết thực, mang lại hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể và thực hiện nhiệm vụ chính trị của BIDV Đồng Khởi. Từng đảng viên đã chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao, cả về công tác xây dựng Đảng và chuyên môn; ý thức trách nhiệm và vai trò nêu gương của đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt được nâng lên; vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác chuyên môn luôn sâu sát, có hiệu quả.

Trong lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn, chi nhánh đã chủ động triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, chính quyền địa phương. Năm 2017 so với năm 2016, huy động vốn tăng 20%; dư nợ tín dụng tăng 13%; nợ xấu giảm dưới 2% (1,81% tổng dư nợ); hoàn thành 107,4% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế. 6 tháng đầu năm 2018, huy động vốn tăng 9,6%; dư nợ tín dụng tăng 11%; nợ xấu giảm còn 1,78% tổng dư nợ so với cùng kỳ năm 2017. Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, BIDV Đồng Khởi được hội đồng quản trị công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, năm 2017, chi nhánh áp dụng mô hình “Dân vận khéo” rút ngắn thời gian giao dịch với khách hàng.

Tự tu dưỡng, tự rèn luyện

Sau hơn 1 năm thực hiện sổ tay, mô hình này vẫn còn những hạn chế nhất định. Đảng viên còn lúng túng trong việc tự nhận xét kết quả của cá nhân; một vài đảng viên chưa mạnh dạn phê bình đồng chí mình về kết quả thực hiện, giới thiệu giải pháp khắc phục; Bí thư Chi bộ mất thời gian khi chốt sổ (đối với những chi bộ có đông đảng viên)…

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BIDV Đồng Khởi Trương Minh Tấn cho biết: Thời gian tới, đảng ủy sẽ rút kinh nghiệm, khắc phục dần một số lúng túng trong cách làm; tiếp tục thiết kế, hoàn chỉnh mẫu sổ tay; đồng thời, chỉ đạo đến ban chấp hành các đoàn thể triển khai thực hiện trong đoàn viên và người lao động.

Để đảng viên dễ cập nhật thông tin, phần đầu của sổ tay sẽ bổ sung một số nội dung mang tính lý luận như: Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề hàng năm; nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55 của Bộ Chính trị về tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; những lời dạy của Bác đối với cán bộ, đảng viên, nhân viên ngành ngân hàng; gương người tốt việc tốt trong ngành ngân hàng…

Theo Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BIDV Đồng Khởi Trương Minh Tấn: Đây là điều kiện cho đảng viên tự soi rọi chính mình, cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của người đảng viên. Hiện Đảng bộ Ngân hàng BIDV Đồng Khởi có 38 đảng viên, sinh hoạt ở 6 chi bộ. Từ 2017 đến nay, có 4 tập thể, 32 lượt cá nhân được Đảng ủy BIDV Đồng Khởi biểu dương vì đạt thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Vũ Thanh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN