Xây dựng xã hội học tập vững mạnh

25/10/2018 - 19:46

Cá nhân, tập thể nhận bằng khen của UBND tỉnh. Ảnh: Phan Hân

Cá nhân, tập thể nhận bằng khen của UBND tỉnh. Ảnh: Phan Hân

Sau 3 năm thực hiện Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, toàn tỉnh có trên 243 ngàn gia đình được công nhận “gia đình học tập”, trên 260 dòng họ đăng ký trở thành dòng họ học tập, 663/983 ấp, khu phố được công nhận “cộng đồng học tập” và nhiều đơn vị từ xã đến tỉnh được công nhận “đơn vị học tập”.

Tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 281 do Hội Khuyến học tỉnh tổ chức ngày 25-10-2018, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước đã ghi nhận và biểu dương các đơn vị có thành tích trong việc thực hiện Quyết định số 281. Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, xu thế của xã hội là hướng đến công nghệ 4.0, giáo dục cũng phải phát triển trong xu thế đó. Việc thực hiện Quyết định số 281 quan trọng là khơi gợi, xây dựng được tinh thần học tập trong người dân và khai thác tốt các điều kiện thuận lợi hiện có.

Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về ý thức học tập trong nhân dân; rà soát và hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, danh hiệu học tập có chất lượng.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định
số 281.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN