Xét đề nghị khen thưởng tổng kết năm học 2020-2021

20/10/2021 - 17:30

BDK.VN - Chiều 20-10-2021, Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh tổ chức họp để xem xét đề nghị khen thưởng tổng kết năm học 2020-2021. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp. 

Tại cuộc họp, thành viên Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết, bỏ phiếu đề nghị tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp nhà nước và cấp tỉnh cho các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2020-2021.

Các tập thể, cá nhân được xét đề nghị tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng đều có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền, có nhiều sáng kiến trong công tác giảng dạy, quản lý giáo dục, đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua, khen thưởng các cấp và đóng góp to lớn vào sự phát triển của sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.

Kết quả, thành viên Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh đã biểu quyết và bỏ phiếu đề nghị tặng các danh hiệu: Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 32 tập thể; Cờ thi đua của Chính phủ cho 4 tập thể; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 33 cá nhân; Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 1 cá nhân; Huân chương Độc lập hạng Ba cho 1 tập thể; Huân chương Lao động hạng Nhất cho 1 tập thể; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 tập thể; Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể và 355 cá nhân; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh giao Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh hoàn tất hồ sơ, thủ tục để trình UBND tỉnh, trình Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương xem xét các danh hiệu đề nghị nêu trên.

Tin, ảnh: Trương Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN