Xử lý kiên quyết, không có ngoại lệ với những người không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy

10/12/2007 - 13:49

Đội mũ bảo hiểm vì chính mình và cho những người thân - Ảnh minh họa.

Vì sức khỏe và tính mạng của người dân và nhằm thực hiện nghiêm, có hiệu quả quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy trên tất cả các tuyến đường kể từ 15/12/2007, sáng 10/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có Công điện số 1928/CĐ-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt công tác tuyên truyền, vận động bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đợt tuyên truyền này phải tổ chức đồng loạt, rộng rãi và đến được từng người tham gia giao thông.

Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, các tổ chức, các đoàn thể, các doanh nghiệp phải xử lý nghiêm khắc với cán bộ, nhân viên dưới quyền nếu không chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.

Bộ Công an có kế hoạch chỉ đạo các lực lượng cảnh sát tập trung kiểm tra, xử lý kiên quyết đúng theo quy định, không có ngoại lệ những người không chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy phải làm thường xuyên, liên tục, triệt để nhằm tạo cho được thói quen đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.

Các cơ quan thông tin, báo chí có trách nhiệm tuyên truyền sâu, rộng về quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy.

Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tài chính có các biện pháp hữu hiệu để quản lý chất lượng mũ bảo hiểm, ổn định giá, không để "cơn sốt" giá ở thời điểm 15/12/2007.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đôn đốc các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, báo cáo kịp thời Thủ tướng Chính phủ những đơn vị, địa phương làm tốt, không tốt và những vướng mắc cần xử lý.

Website Chính phủ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN