Xử phạt nghiêm các trường hợp tham nhũng

02/10/2018 - 19:52

Cử tri xã Mỹ Thành, TP. Bến Tre đề nghị: Hiện nay, Nhà nước đã phát hiện và xử lý các vụ việc cán bộ tham nhũng, sai phạm trong quản lý với số tiền hàng trăm tỷ đồng, nhưng mức xử phạt còn thấp. Kiến nghị Trung ương cần có quy định xử phạt nghiêm minh hơn.

UBND tỉnh trả lời: Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, thực hiện quyết liệt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Vấn đề này đã được lãnh đạo Trung ương chỉ đạo sâu sát, thực hiện điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ án tham nhũng, các vụ án về kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, với mức án nghiêm khắc, đúng quy định, nhằm đảm bảo sự tôn nghiêm của pháp luật, xem xét thấu đáo những vấn đề có liên quan, đảm bảo tính nhân văn trong xét xử và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tích cực thu hồi tài sản tham nhũng để nộp vào ngân sách. Đồng thời, thực hiện chủ trương không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai trong điều tra, xét xử nếu cá nhân, tổ chức đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương, các cấp, các ngành trong tỉnh quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định về phòng chống tham nhũng và xử lý hành vi vi phạm có liên quan đến tham nhũng trên địa bàn theo đúng quy định. Đối với các vụ việc phát hiện có dấu hiệu tham nhũng đều được tiến hành điều tra, xử lý nghiêm minh và đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định của pháp luật, kể cả các vụ việc liên quan đến lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh.

Đối với kiến nghị của cử tri về việc cần có quy định xử phạt nghiêm minh và công bằng hơn trong xử lý các vụ việc tham nhũng, UBND tỉnh ghi nhận và sẽ tham gia đóng góp ý kiến khi Trung ương tổ chức lấy ý kiến đối với các văn bản, quy định có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN